Būs tikšanās Annā un Jaunannā

3.martā Alūksnes novada pārstāvji dosies uz Annu un Jaunannu, lai tiktos ar abu pagastu iedzīvotājiem.

Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka norāda, ka  novada pašvaldība turpina organizēt iedzīvotāju sanāksmes pagastu pārvaldēs. Tikšanās ar Jaunannas pagasta iedzīvotājiem būs 3.martā pulksten 10.00 tautas namā, bet ar Annas pagasta iedzīvotājiem – pulksten 12.30 Annas kultūras namā.  “Iedzīvotāju sanāksmēs piedalīsies novada domes vadība un deputāti, pašvaldības speciālisti un iestāžu vadītāji. Iedzīvotāji jautājumus, aicināti līdz 1.martam darīt zināmus savās pagastu pārvaldēs,” saka E.Aploka. Iedzīvotāju sanāksmes jau notikušas Jaunalūksnē, Pededzē, Mārkalnē, Jaunlaicenē un  Veclaicenē.

Vietējās ziņas