Būvēs jaunas attīrīšanas iekārtas

Apes novada dome nolēmusi nodrošināt finansējumu ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem līdzfinansētam projektam pilsētas ūdenssaimniecības sektora sakārtošanai.  Tā kopējās izmaksas ir 178 685,97 lati.

“Pašlaik gan vēl nav zināms, vai Eiropas Reģionālās attīstības fonds atbalstīs projektu. Tomēr ir pamats uz to cerēt, jo iepriekšējā konkursa kārtā tas atbalstu neguva tikai vienas nelielas kļūdas dēļ. Projekts paredz jaunu attīrīšanas iekārtu būvi, jo esošās faktiski vairs nefunkcionē. Tās būvēs Apes pagastā, kur šobrīd atrodas pārsūknēšanas iekārta un vecās attīrīšanas iekārtas. Tās neatbilst prasībām un standartiem,” stāsta Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju.

Projekta izmaksas veido galvenokārt attīrīšanas iekārtu un notekūdeņu lokālai savākšanai nepieciešamo darbu izpilde. Kanalizācijas tīklu sistēma tika atjaunota, īstenojot iepriekšējo projektu 2006.gadā. Apmēram pēc mēneša būs zināms, vai projekts tiek atbalstīts. Ja saņemsim finansējumu, tad uzreiz tiks izsludināts iepirkuma konkurss tehniskā projekta izstrādei un darbu izpildei.
“Protams, šobrīd ir grūti prognozēt, kad būvdarbus varētu sākt,” atzīst A.Harju. Maz ticams, ka darbus varētu sākt vēl šogad. Drīzāk – nākamā gada pavasarī. Paredzams, ka jaunās attīrīšanas iekārtas tāpat kā pērn Alūksnē atklātās būs atbilstošas Eiropas Savienības direktīvām un Latvijas normatīvo aktu prasībām.

Īstenojot projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Apes pilsētā” no 2005. gada septembra līdz 2006.gada septembrim, Apē tika izbūvēta jauna un tamponēta vecā artēziskā aka. Tika rekonstruēts ūdensvads un izbūvēts jauns posms ūdensvadam, izbūvēta notekūdeņu pārsūknēšanas stacija, kanalizācijas spiedvads un kanalizācijas pašteces vads, kā arī rekonstruēts ūdenstornis, ārējie kabeļtīkli un dīzeļģenerators. A.Harju atzīst, ka 360 pilsētas iedzīvotāji tika nodrošināti ar nepārtrauktas padeves dzeramo ūdeni un 350 iedzīvotāji – ar labas kvalitātes notekūdeņu apstrādi. Tas nozīmē, ka pilsētas centra iedzīvotājiem ūdenssaimniecība ir sakārtota.

Vietējās ziņas