Būvvaldes vadītāja-arhitekta amatam nepiesakās neviens pretendents 9

Alūksnes novada pašvaldības izsludinātajam konkursam uz būvvaldes vadītāja-arhitekta amatu nav pieteicies neviens pretendents, aģentūrai LETA pastāstīja Alūksnes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Saistībā ar būvvaldes vadītāja-arhitekta amata vietu pašvaldībā patlaban tiek apsvērtas turpmākās rīcības iespējas. Patlaban pildīt šos pienākumus nozīmēta būvinženiere Aina Kaukala.

Līdzšinējā būvvaldes vadītāja-arhitekte Līga Šķepaste ir vērsusies pašvaldībā ar iesniegumu, lūdzot viņu atbrīvot no ieņemamā amata pēc pašas vēlēšanās.

Atklāt konkrētus atlūguma iesniegšanas iemeslus Šķepaste aģentūrai LETA atteicās.

Galvenie būvvaldes vadītāja-arhitekta amata pienākumi ir plānot un organizēt novada būvvaldes darbu, nodrošinot iestādes funkciju un uzdevumu izpildi.

Kā norādīja pašvaldībā, pretendentam tiek prasīta augstākā izglītība arhitektūrā un arhitekta prakses sertifikāts, normatīvo aktu pārzināšana būvvaldes darbības jomā, izpratne par pašvaldības darba organizāciju, labas iemaņas darbā ar "MS Office" programmām un citas prasmes un iemaņas.

Komentāri 9

deguu

nu bet protams kurš speciālists dosies uz lauku miestu. bet vispār palasot portālu rodas jautājums, kā tad šoreiz ar savējo bīdīšanu ...

pirms 7 gadiem, 2014.03.07 12:13

...

tas tak laaabi, savējo bez problēmām iesēdinās...

pirms 7 gadiem, 2014.03.07 13:37

Fakts

Muļķu nav. Tur jābūt pamatīgi ķertam, lai ietu pie šitiem šaurpierīšiem strādāt. Tur var "stādāt" tikai čugungalvas līmenis.

pirms 7 gadiem, 2014.03.07 13:38

nuuū

nu, ja tādā pat līmenī kā čugunas un neko pret , tad jau var...
Ar sirdsapziņu ja draudzējas, tad gan labāk tālāk no grēka....

pirms 7 gadiem, 2014.03.07 14:25

PAREĢOTĀJS

a tā būs drīz visās jomās, ka nebūs vairs kas strādā Alūksnes novadam pie šitādas novada pašvaldības valdības!!!

pirms 7 gadiem, 2014.03.07 23:09

acīmredzama patiesība

nūūū...zilu waļu gana vēl daudz var sagrābstīt, kamēr līdz bomžiem arī nonāks....
Gudrs cilvēks nudien tur galvu nebāzīs, jo ar tādiem kā traktorists runāt...nu tad jau ar Ķīnas mūri sakarīgāka saruna sānāktu....

pirms 7 gadiem, 2014.03.07 23:22

PAREĢOTĀJS

konkrēti zinu, ka Eiropas naudas devēji (fondi) beidzot atklājuši, ka ļoti negodīgi tikusi un tiek sadalīta Eiropas dotā nauda tieši caur LV pašvaldībām, tāpēc ŠOGAD VISI ES FONDI SLĒGTI, savukārt ministrija uz jautājumiem atbild atbilstoši politiski korekti, neatklājot patieso būtību!
Te atklāšu vienu no atbildēm uz konkrētu jautājumu, citāts:
"Jautājums:
Labdien! Sakiet, lūdzu, vai tuvākajā laikā lauksaimniecības vai lauku attīstības programmās tiks izsludināti projektu konkursi kādās no aktivitātēm, un kad varēs sākt gatavot projektu pieteikumus ar mērķi jaunu uzņēmumu dibināšanai laukos, lai uzsāktu izejvielu jeb izejmateriālu ražošanu pārošanai gan Latvijā, gan uz ārvalstīm? Lūdzu, atsūtiet jaunāko informāciju, kad gaidāmi tuvākie projektu konkursi struktūrfondu finansu piesaistei savam uzņēmumam?

Ministrijas speciālists ir sagatavojis atbildi uz Jūsu zemāk minēto jautājumu.
Informējam Jūs, ka nākamajā programmēšanas periodā, Latvijas lauku attīstības programmas 2014-2020 gadam (LAP 14-20) ietvaros ir paredzēti vairāki pasākumi lauksaimniecības produktu ražotāju atbalstam (gan mazajām un vidējām, gan arī lielām saimniecībām), kuros būs iespējams saņemt atbalstu par tehnikas, iekārtu un aprīkojuma iegādi, kā arī par lauksaimniecības produkcijas ražošanas ēku būvniecību un rekonstrukciju. Pamatā atbalsts investīcijām lauksaimniecībā būs pieejams LAP 14-20 pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšaktivitātē "Lauku saimniecību attīstība", bet iespēja saņemt atbalstu lauksaimniecības attīstībai būs arī pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšaktivitātēs "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem" un "Atbalsts mazo lauku saimniecību atbalstam".

Iepriekš minēto pasākumu pamatnosacījumi un plānotais atbalsta apmērs:
1. Pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" apakšaktivitātē "Lauku saimniecību attīstība" atbalsta pretendenti ir saimniecības, kas ražo vai ražos nepārstrādātos lauksaimniecības produktus, kā arī lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības. Attiecināmo izmaksu apmērs vienam atbalsta pretendentam visā periodā ir plānots līdz 2 milj. EUR, tehnikai un iekārtām izmantojot ne vairāk kā 0,7 milj. EUR no šīs summas. Atbalsta intensitāte tehnikai plānota 20-25%, bet būvniecībai 40% no attiecināmo izmaksu summas. Papildus 10% intensitāte būvniecībai tiks piemērota zālēdāju lopkopības saimniecībām. Arī jaunajiem lauksaimniekiem, kuri atbildīs jaunā lauksaimnieka definīcijai (līdz 40 gadu vecumam uz pieteikšanās brīdi, ieguvis atbilstošu lauksaimniecisko izglītību vai uzsācis mācības, lai to iegūtu, un izveido vai pārņem saimniecību pirmo reizi, kā tās īpašnieks) tiks piemērota papildus 10% intensitāte būvniecībai un tehnikas iegādei. Mazajām saimniecībām (gada apgrozījums līdz 70 000 EUR) ir plānota 40% atbalsta intensitāte pirmajam iegādātajam traktoram un lauksaimniecībā izmantojamajiem agregātiem. Attiecināmie izdevumi šajā pasākumā būs arī ilggadīgo augļkopības stādījumu ierīkošana.

2. Pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšaktivitātē "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem" atbalsta pretendents ir jaunais lauksaimnieks (līdz 40 gadu vecumam uz pieteikšanās brīdi, ieguvis atbilstošu lauksaimniecisko izglītību vai uzsācis mācības, lai to iegūtu), kurš izveido vai pārņem saimniecību pirmo reizi, kā tās īpašnieks. Šajā pasākumā atbalstu var saņemt juridiska vai fiziska persona, kas ražo vai plāno uzsākt ražot nepārstrādātos lauksaimniecības produktus. Attiecināmo izmaksu maksimālais apjoms vienam pretendentam plānots līdz 70 000 EUR visā periodā, atbalsta intensitāte 80% no šīm izmaksām, tātad atbalsta apjoms, ko var saņemt jaunais lauksaimnieks būs līdz 56 000 EUR. Kompensēti tiks izdevumi par saimniecības nodibināšanu, lauksaimniecības tehnikas, iekārtu un lauksaimniecības vaislas dzīvnieku iegādi, kā arī par zemes iegādi (ne vairāk kā 10% no kopējās projekta summas), būvniecību un ilggadīgo augļkopības stādījumu ierīkošanu.

3. Pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšaktivitātē "Atbalsts mazo lauku saimniecību atbalstam" atbalsta pretendenti ir mazās lauku saimniecības (gada apgrozījums 2000-15 000 EUR), kuras ražo lauksaimniecības produktus galvenokārt pašpatēriņam, tomēr daļu no saražotā pārdod tirgū. Atbalsta mērķis ir - palīdzēt šīm saimniecībām kļūt par ražojošām, uz tirgu orientētām saimniecībām. Atbalsta maksimālais apjoms vienam pretendentam plānots līdz 15 000 EUR (piecu gadu periodā, izmaksājot to ne mazāk kā divos maksājumos). Kompensēti tiks izdevumi par lauksaimniecības tehnikas, iekārtu (arī lietotas) un lauksaimniecības vaislas dzīvnieku iegādi, kā arī par būvniecību un ilggadīgo augļkopības stādījumu ierīkošanu. Pasākuma ietvaros atbalstu varēs saņemt saimniecības, kuru īpašumā ir 1 - 50 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

Vēršam uzmanību, ka minēto LAP 14-20 pasākumu atbalsta saņemšanas nosacījumi pašreiz vēl ir tikai izstrādes stadijā. Par tiem ZM notiek aktīvas diskusijas ar lauksaimniekus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām. Pieteikumus jauniem projektiem visos trijos minētajos pasākumos atbalsta pretendenti varēs iesniegt orientējoši 2014.gada otrajā pusē, kad būs izstrādāta un pieņemta jaunā normatīvo aktu bāze.

Informāciju par publiskā finansējuma saņemšanas iespējām var iegūt pie lauku attīstības konsultantiem jebkurā no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC mājas lapa: www.llkc.lv), vai Valsts lauku tīkla (VLT mājas lapa: www.laukutikls.lv), filiālēm visā Latvijā, kā arī Zemkopības ministrijas (www.zm.gov.lv) un Lauku atbalsta dienesta (www.lad.gov.lv) mājas lapās.

Atbildi sagatavoja:
Andis Kozlovs
Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākais referents
LR Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981,
Tālr.: 67878726, fakss: 67878722
E-pasts: [email protected]
http://www.zm.gov.lv
Ar cieņu,
www.zm.gov.lv"

pirms 7 gadiem, 2014.03.07 23:46

to acīmredzama patiesība

Muzejs jau ir novests līdz bomžu līmenīm.

pirms 7 gadiem, 2014.03.10 22:27

Ko

Ko nu? Nebūs kas vada būvvaldi?
Bezdarba apstākļos NEVIENS netiecas preikšniekot?
Kas par vainu??????? Tak domē tiktu....kas un kur nosaka VISU.......

pirms 7 gadiem, 2014.03.11 13:01

Vietējās ziņas