Ceļiem mazāk līdzekļu

Alūksnes novada domes februāra sēdē deputāti apstiprināja Alūksnes novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda 2010. līdz 2012.gada valsts mērķdotācijas izlietošanas programmu.

Šim gadam Alūksnes novada pašvaldībai piešķirts ļoti maz līdzekļu autoceļu uzturēšanai – tikai 254 344 lati, tas ir 46 procentu apmērā no iepriekšējā gada summas. Ja agrāk vienai Alūksnes pilsētai bija tik daudz līdzekļu autoceļu uzturēšanai, tad tagad ar šādu summu būs jāizdzīvo visam novadam. Plānots, ka arī 2011. un 2012.gadā Alūksnes novada pašvaldībai gadā būs šāda summa, ko tērēt autoceļu uzturēšanai.  No fonda līdzekļiem - ieskaitītās valsts mērķdotācijas Alūksnes pilsētai un pagastu pārvaldēm izdalīs 93 procentus, bet 7 procentus paredzēs rezerves fonda izveidošanai. Līdz ar to rezerves fondā paliks 17 804 lati. Alūksnes novadā fonda līdzekļus sadalīs proporcionāli pilsētas un pagastu teritorijās tehnisko apskati izgājušo transportlīdzekļu skaitam un valdījumā esošo autoceļu garumam, ielu un tiltu laukumam, izmantojot koeficientus. Līdz ar to visvairāk līdzekļu – 117 974 lati – būs pilsētai, bet vismazāk – 4219 lati – Kalncempju pagastam. 17 096 lati būs Alsviķu pagastam, 10 576 lati – Jaunalūksnes, 10 203 lati – Ziemera, 8414 lati – Veclaicenes, 8245 lati – Zeltiņu, 7938 lati – Mālupes, 7491 lats – Mārkalnes, 7086 lati – Jaunannas, 6888 lati – Pededzes, 6531 lats – Annas, 6312 lati – Liepnas, 6214 lati – Jaunlaicenes, 5786 lati – Ilzenes un 5567 lati – Malienas pagastam.

Vietējās ziņas