Cer uz darba devēju atsaucību

Alūksne 

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina atsaukties darba devējus, kuri varētu nodarbināt bezdarbniekus valsts līdzfinansētajās darba vietās.

 NVA Alūksnes filiālē darba devēji var pieteikt darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti, bezdarbniekiem, kuriem iepriekšējos sešos mēnešos nav bijis regulāri apmaksāts darbs, kuri nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju, kuri vecāki par 50 gadiem, kuri vienatnē rūpējas par vienu vai vairākiem apgādājamajiem, kā arī mazākumtautību bezdarbniekiem, kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas vai pieredze. NVA ziņo, ka šīgada laikā kopumā izveidotas 100 darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti un 235 pārējo mērķgrupu bezdarbniekiem. Šogad plānots izveidot vēl papildus 300 darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti un 796 darba vietas pārējo mērķgrupu bezdarbniekiem.

Vietējās ziņas