Darbi paveikti labi

Alūksnes muižas parka celiņu rekonstrukcija ir pabeigta un objekts nodots ekspluatācijā. Alūksnes novada pašvaldības būvinspektore Aina Kaukala atzīst – objekta pieņemšana ziemā netraucēja novērtēt darbu kvalitāti, jo rekonstrukcijas laikā būvniecības process nemitīgi uzraudzīts.

“Kopumā darbi ir veikti labi, it īpaši bruģētie celiņi ir ļoti labi izveidoti ar atbilstošu pamatu. Savukārt parka daļā pie ezera celiņu segumu uzlaboja, klājot kārtu uz esošā seguma. Objektam ir divu gadu garantija – ja atklāsies kāds defekts, izsauks būvnieku un liks novērst neatbilstības,” saka A.Kaukala. Viņa atzīst, ka neliels darbu apjoms palika nākamā gada pavasarim – ceļa nomaļu nostiprināšana ar melnzemi pilsētas parkā pie Alūksnes ezera, kas uzņēmējam būs jāveic līdz 1.jūnijam. Uz pavasari palikuši arī darbi, lai pabeigtu remontu tiltiņam pie Gulbju dīķa, ko veica ārpus parka celiņu rekonstrukcijas projekta. Alūksnes novadā ekspluatācijā nodoti vēl vairāki objekti – Mārkalnes pagasta autoceļu rekonstrukcija, šodien ekspluatācijā tiks nodoti Jaunalūksnes pagasta autoceļi, bet rīt – ūdenssaimniecības projekta pirmās kārtas darbi Liepnā.

Vietējās ziņas