Darbu klātienē atsāk Alūksnes novada pirmsskolas sagatavošanas grupas

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, sākot ar 2020. gada 12. maiju ir atļauts bērnu, kas uzņemti obligātajā apmācībā 2019./2020.mācību gadā, sagatavošana klātienē pamatizglītības ieguvei visās Alūksnes novada vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Sanita Pāsa.


Izglītības iestāžu vadītāji noteiks mācību dienas ilgumu, ņemot vērā ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanas iespējas.Aicinām vecākus izvērtēt lēmumu par šī mācību gada atlikušā mācību procesa īstenošanu. Informējam, ka izglītības iestādes organizēs mācības arī attālināti, ja bērns neapmeklēs izglītības iestādi, nodrošinot atgriezeniskās saites iegūšanu.

Vietējās ziņas