Darbu sāk brīvprātīgā

Jau trešo nedēļu Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā darbojas 24 gadus vecā francūziete Agate Katro. Viņas ierašanās Alūksnē saistīta ar Eiropas brīvprātīgā darba kustību, līdz ar to francūziete šajā pusē uzturēsies turpmākos astoņus mēnešus.

Iespēja kādu laiku pārcelties uz dzīvi citā valstī, iepazīt tās kultūru un cilvēkus ir galvenie iemesli, kas mudinājuši Agati kļūt par brīvprātīgo. Tā kā viņas mīļākais gadalaiks ir ziema, meklētas iespējas iesaistīties brīvprātīgajā darbā kādā Ziemeļeiropas valstī. Kad saņemts piedāvājums kļūt par brīvprātīgo centrā, viņa ar prieku devusies ceļā, lai pirmo reizi mūžā izmēģinātu, kā ir dzīvot ārpus ierastās vides un sev pazīstamo cilvēku loka.

Alūksnē ierodas īstajā laikā
Latvijā Agate viesojas pirmo reizi. Uz jautājumu, cik daudz par šo valsti zinājusi iepriekš, francūziete stāsta, ka Latvijas vārds dzirdēts skolas solā, taču neko konkrētu viņa par to pastāstīt nevarētu. Aga­te pauž prieku, ka Alūksne nav liela pilsēta. Arī viņa pati nāk no mazpilsētas, kurā dzīvo apmēram 1000 iedzīvotāju.

Iebraucot Alūksnē, Agati patīkami pārsteigusi krāšņā daba. Tas rada pārliecību, ka viņa šeit ieradusies īstajā brīdī, lai pilsēta uzreiz iepatiktos. Patīkamu pārsteigumu sagādājuši arī satiktie cilvēki. Savas viesošanās pirmajā dienā viņa iepazinusies ar centra kolektīvu, kas līdz pat nākamā gada maijam būs viņas kolēģi. Ja sākumā licies, ka šejienieši izturēsies vēsi un atturīgi, tad jau pēc šīs tikšanās priekšstati mainījušies uz pretējo pusi.

Īsajā laika posmā, ko Agate pavadījusi Alūksnē, viņa paspējusi iepazīties ar Alsviķu pagasta deju kopas “Jandāls” un Jaunlaicenes pagasta folkloras kopas “Putnis” darbību. Tas noticis neformālā tikšanās reizē, kad abu kolektīvu dalībnieki sapulcējušies, lai dalītos iespaidos par vasarā notikušo braucienu uz Franciju. Piedalīties pasākumā uzaicināta arī Agate, kurai tā bijusi pirmā saskarsme ar latviešu nacionālajām kultūras vērtībām.

Iepazīstinās ar savas valsts kultūru

Iepazīt latviešu mentalitāti un kultūru ir starp galvenajiem uzdevumiem, ko Agate sev izvirzījusi, dzīvojot Alūksnē. Tas nav iespējams bez valodas apguves, tāpēc divas reizes nedēļā viņa dodas uz latviešu valodas privātstundām. Iespēja uzzināt kaut ko vairāk par dzīvi Francijā, tās kultūru un tradīcijām, kā arī apgūt franču valodu tiks dota arī alūksniešiem. Agate apņēmusies vadīt franču klubiņu. Tā pirmā nodarbība paredzēta 27.oktobrī pulksten 17.00 jauniešu centrā “Te – ELPA”.

Tiesa, kā norāda Agates mentore Ilze Zvejniece, galvenie Aga­tes pienākumi būs saistīti ar Bērnu un jauniešu centru. Pirms iesaistīšanās brīvprātīgo darbā viņa studējusi Rennas universitātē, kur apguvusi ar vizuālo mākslu un fotogrāfiju saistītas zināšanas. Universitātē apgūtās prasmes viņa jau likusi lietā, izstrādājot viena no centra īstenotajiem projektiem logo. Līdzīgā veidā Agate arī turpmāk tiks iesaistīta centra darbībā.

Plānots, ka vēl francūziete piedalīsies novada izglītības iestādēs rīkotajās tikšanās reizēs, kas saistītas ar projektu “Neformāli”. Tajā galvenais uzsvars likts uz neformālās izglītības atpazīstamības veicināšanu. Agate šajās tikšanās reizēs būs aicināta dalīties savā pieredzē. Viņas pašas darbošanās centrā saistīta ar Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas “Jaunatne darbībā” Eiropas brīprātīgā darba projektu “Ieelpo Eiropu”. Ar šajā projektā gūtajiem iespaidiem un pieredzi Agate dalās savā blogā “http://evsaluksne.blogspot.com”.

Vietējās ziņas