Daudzbērnu ģimenēm piešķir stipendijas

Šodien Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā Amerikas latviešu apvienība sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu pasniedz stipendijas maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm un studentiem no šādām ģimenēm. Starp tām ir divas ģimenes un viena studente no Alūksnes rajona.

“Zinot par šo iespēju, katru gadu aicinu pašvaldību sociālos darbiniekus ieteikt ģimenes un sagatavot nepieciešamos dokumentus, lai Amerikas latviešu apvienība un Bērnu fonds varētu izvērtēt pretendentus. Atbalsts ir paredzēts ģimenēm, kuras ir strādīgas un cenšas darīt visu, lai izglītotu bērnus. Protams, iepriekš nevar paredzēt, vai tās saņems stipendiju, jo iesniegumu ir daudz, turklāt priekšroka tiek dota bāreņiem un slimiem bērniem,” skaidro Latvijas Bērnu fonda Alūksnes nodaļas vadītāja Inese Mollere.

Pērn stipendiju piešķīra vienai daudzbērnu ģimenei, bet šogad divām – no Jaunalūksnes un Liepnas pagasta, kā arī augstskolas “Turība” otrā kursa studentei Ilonai Marhelei. Alūksniete Ilona ir Latvijas čempione 5000 un 10 000 metru skrējienā. Viņas treneris Ilgvars Vaskis norāda, ka stipendija jaunietei palīdzēs apvienot studijas, treniņus un darbu.

Studenti 1000 latu stipendiju saņem vienam mācību gadam, to izmaksā divās daļās – mācību gada sākumā un pēc semestra sekmīgas beigšanas. Sekmīgajiem studentiem stipendijas būs līdz bakalaura grāda iegūšanai. Savukārt daudzbērnu ģimenēm stipendiju piešķir uz vienu vai diviem gadiem. “Tagad, kad valstī jūtami pasliktinās ekonomiskā situācija, ir sevišķi svarīgi gūt finansiālu atbalstu. Priecāties var par katru latu, ko saņem daudzbērnu ģimene, bet šis ir liels atbalsts. Ja mācās seši bērni, turklāt viens jau studē augstskolā, tad var vien apjaust, cik daudz līdzekļu ir nepieciešams,” vērtē I.Mollere. Stipendijas saņem 18 jaunieši un 30 ģimenes no vairāk nekā 15 rajoniem.

Vietējās ziņas