Dāvina abonementus

Alūksnes pilsētas domes administrācijas un tās iestāžu darbiniekiem izveidojusies tradīcija, ka gada nogalē katrs dod savu artavu, lai pansionāta „Alūksne" iemītniekus iepriecētu ar žurnālu abonementiem nākamajam gadam.

"Šogad domes administrācijas darbinieki un vairāku pašvaldības iestāžu kolektīvi saziedoja 115 latus. Par šo summu bija iespējams abonēt pansionāta ļaudīm astoņus žurnālus pēc viņu izvēles - „Privātā Dzīve", „Ievas Stāsti", „Patiesie Stāsti", „Patiesā Dzīve", „Žurnāls Vakara Ziņas", „Latvijas vēsture. Jaunie un jaunākie laiki", „Ilustrētā Zinātne" un „Ievas Veselība". Pirms Ziemassvētkiem Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētāja Vija Puzule darījumu apliecinošo abonēšanas kvīti pasniedza pansionāta iemītnieku pārstāvei Ārijai Cimbulei," stāsta Alūksnes pilsētas domes informācijas aprites speciāliste Evita Aploka.

Vietējās ziņas