Dāvina sakoptu Latviju 2

13.septembrī visā Latvijā norisinājās Lielās talkas "Par tīru un zaļu valsti. Dāvana Latvija 90.gadadienā"sakopšanas darbi. Akcijas ietvaros daudzas jo daudzas arī Alūksnes rajona vietas kļuva tīrākas, sakoptākas un tīkamākas.

Lielākā atsaucība ir no bērniem un jauniešiem

Mūsu rajonā talkas tik organizētas 18 pašvaldībās. Talkotāju atsaucība bija liela, lai gan jāatzīst, ka talkošanā lielākoties iesaistījās skolas vecuma bērni un jaunieši. Braukājot pa rajonu varēja vērot, ka darbi noris ne vien pa ceļmalām, pie pašvaldības un valsts iestādēm, bet gan rosība manāma arī privātās saimniecībās.

Strautiņu pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Līga Šteinere kopīgo talku vērtē atzinīgi. „Šādas akcijas ir vajadzīgas, bet nevajadzētu piesaistīt vienai obligātai dienai. Mēs ar bažām gaidījām 13.septembri, jo ja nu lītu? Tad diez ko laba strādāšana nesanāktu. Jaunieši iesaistās labprāt, ar mums strādāt kopā nāca arī skolas absolventi,” stāsta L.Šteinere un atzīst, ka kopīgi sakopšanas darbi mudina šiem jauniešiem būt labākiem un nepiesārņot savu apkārtni.

Talkas ir audzinošas

Arī Zeltiņu pagastā bija manāma liela rosība un sakopšanas darbi noritēja ne vien pagasta centrā, bet arī nomaļākās vietās – sakopt tikai vietējais strautiņš, bijusī PSRS raķešu bāze un citas vietas. Sandra Magaziņa, kas kopā ar bērniem strādāja bāzē, stāsta, ka bērniem daudz saistošāk par pašu strādāšu likusies vēsturiskās bāzes apskate. „Mazākie bērni šeit nemaz nav bijuši, tad nu mēs gan iepazināmies ar teritoriju, gan arī salasījām gružus. Ir patīkama tā sajūta, ka aiz mums paliek tīrība,” norāda S.Magaziņa.

Viņa arī stāsta, ka savos atkritumu maisos salasījuši visdažādākās lietas. „Var saprast, ka tiek nomesta pudele vai konfekšu papīri, bet ja apkārt mētājas krējuma bundžas, apavi, šļirces un higiēnas preces, tad tas vairs nav normāli. Mani šokēja, ka var atbraukt un vienkārši izgāzt savus mēslus,” saka S.Magaziņa. Kāda cita talkas dalībniece stāsta, ka jutusies pārsteigta cik daudz atkritumu var salasīt ejot vienīgi pa ceļa malu, visvairāk izbrīnījis cik daudz mētājies izlietotu šļirču.

„Sakopšanas talkas ir vajadzīgas, lai gan mums tas nav nekas jauns, jo strādājam jau ik pavasari. Talkās ir audzinošs moments, jo šie bērni, kas šodien strādāja, viņi atkritumus zemē nemetīs. Protams, būtu gribējies, lai talkā piedalās ne tikai bērni, bet arī pieaugušie, bet var jau saprast, jo darbi ir arī mājās,” domā S.Magaziņa.

Komentāri 2

Vietējās ziņas