Dāvinās digitālo televīziju pansionātiem

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ir pabeidzis nepieciešamos tehniskos darbus, lai ar sāktu televīzijas apraidi ciparu formātā testa režīmā. Pilna ciparu TV raidīšanas infrastruktūra ir uzstādīta arī radio un televīzijas stacijā Alūksnē.

Jau 1.februārī paredzēts iedarbināt ciparu apraides tīklu komercrežīmā visā Latvijas teritorijā. Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju iegādāties dekoderus, to tirdzniecību Alūksnē sāk veikals “Agre Elektro”.

“Ņemot vērā valsts pašreizējo ekonomisko situāciju, jau kopš novembra ir uzsākta kampaņa, kurā digitālās televīzijas dekoderi bez maksas tiek uzstādīti vairāk nekā 150 pansionātos. Līdz pagājušā gada beigām tos ir saņēmuši pansionāti, kuri atrodas 70 kilometru rādiusā ap Rīgu. Drīzumā arī pansionātā “Alūksne” un sociālās aprūpes centrā “Trapene” tiks nodrošināti dekoderi, lai vismaz koplietošanas telpās pansionātu iemītnieki bez bažām varētu skatīties televīzijas programmas,” par sociālo projektu stāsta “Lattelecom” Komunikācijas daļas projektu vadītāja Līga Bite.

L.Bite informē, ka bijušas sarunas ar Satiksmes ministriju par iespējamajām atlaidēm trūcīgām ģimenēm vai pensionāriem. Tomēr pagaidām nekādu lēmumu par atlaidēm nav. “Jautājums par to, vai un kādām iedzīvotāju grupām kompensēt dekoderu iegādi, ir valsts un pašvaldību izšķiršanās, jo “Lattelecom” neveido un nedala valsts budžetu,” norāda L.Bite. Digitālā dekodera cena ir 39 lati, tāpēc iedzīvotājiem, kuri to nevar atļauties iegādāties, tiek piedāvāts īrēt par 1,98 latiem mēnesī. Salīdzinot ar citu valstu ciparu TV infrastruktūras izmaksām, Latvijā tās esot stipri mazākas.

Vietējās ziņas