Diskutē par dabas tūrisma attīstības projektiem pierobežas teritorijās

14. jūlijā Romeškalna muižā (Alūksnes novads) notika Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP), Vidzemes plānošanas reģiona (VPR), Vidzemes Augstskolas, Alūksnes un Apes novada domes un NVO „Veclaicenes avotiņš” pārstāvju tikšanās, lai diskutētu par dabas tūrisma attīstības projektiem pierobežas teritorijās. Šī bija pirmā tikšanās, lai noskaidrotu dabas tūrisma attīstības virzienus un potenciālās projektu idejas. Izskanēja idejas gan par kājāmgājēju tūrisma attīstību, velobraukšanu, putnu vērošanu, laivošanu un līdzīgi. Šobrīd nolemts strādāt pie projekta ideju konkretizēšanas un potenciālo ieinteresēto pušu apzināšanas.

Šajā teritorijā, Veclaicenes pagastā, attīstīta jau virkne tūrisma maršrutu, it īpaši kājāmgājēju takas. Divas no tām atklātas ar Vogēzu kluba (Francija) un Vidzemes plānošanas reģiona līdzdalību. VPR sadarbība ar Vogēzu klubu aizsākās jau 2010. gadā, pateicoties ilgstošajai sadarbībai ar Lejasreinas departamentu Francijā. 2011. gada vasarā Vidzemes plānošanas reģions organizēja Lejasreinas departamenta un Vogēzu kluba pārstāvju pirmo vizīti Latvijā, kuras laikā viesi piedalījās gan Raipala dabas takas atklāšanā Veclaicenes pagastā, gan seminārā „Kājnieku tūrisms un tā attīstības iespējas Vidzemes reģionā”.

2012. gada vasarā četri Vogēzu kluba pārstāvji atkal ieradās Latvijā un kopā ar DAP, Vidzemes plānošanas reģiona, Veclaicenes pagasta pārvaldes, Vidzemes augstskolas pārstāvjiem un vietējiem iedzīvotājiem strādāja pie divu jaunu kājnieku taku ierīkošanas Veclaicenes pagastā. Speciālistu vadībā Veclaicenes pagastā tika nomarķētas divas jaunas kājinieku tūrisma takas – Peļļu un Ilgāja – kopā aptuveni 11 km garumā. Takas tika marķētas izmantojot franču līdzatvestos marķējumus, pēc Vogēzu kluba izstrādātās sistēmas.

Kājāmgājēju takas ir populārs tūrisma veids Francijā un aizvien pieprasītāks kļūst arī Latvijā. Vogēzu kluba pārstāvji saskata lielu potenciālu kājām gājēju tūrisma attīstībai Latvijā.

Par Vogēzu klubu: Vogēzu klubu veido kājnieku tūrisma mīļotāju asociācijas, kas apvienojušās vienā federācijā. Tā ir senākā tūrisma federācija Francijas Austrumu daļā, kurā ir 33 150 dalībnieku 118 asociācijās, un kas kopumā nodrošina 20 000 km kājnieku tūrisma taku uzturēšanu un marķēšanu. Tā darbības mērķis ir kājnieku tūrisma attīstīšana un popularizēšana Vogēzu kalnu masīvā. Kluba federācija iepazīstas ar iespējamiem taku maršrutiem, nodrošina taku iekārtošanu un to marķēšanu pēc īpašas, tikai Vogēzu klubam raksturīgas marķēšanas sistēmas, kā arī nodrošina izveidoto taku uzturēšanu.

Vietējās ziņas