Divi jauni autobusi skolēniem

Apes novada pašvaldība saņem finansējumu autobusu iegādei

Apē un Trapenē skolēni nepacietīgi gaida 1.septembri, lai varētu uz skolu un mājup braukt ar jaunajiem autobusiem. Pagaidām tos var tikai aplūkot - jaunus un baltus. Apes skolēnu autobuss ir jau vedis bērnudārza audzēkņus, bet Trapenē to sāks izmantot 1īdz ar jaunā mācību gada sākumu.

Autobuss ir ērts un drošs bērniem
"Autobuss ir ne tikai glīts, bet arī labiekārtots un ērts ar 19 vietām. Vecajā autobusā bērni bija saspiesti, jo tajā bija tikai 14 sēdvietas. Tāpēc reizēm vajadzēja pēc skolēniem uz Līzespastu braukt divas reizes. Sevišķi siltākās dienās bērni svīda, bet tagad var ieslēgt kondicionieri. Ir arī lielāka drošība, jo durvis atveras un aizveras automātiski. Iepriekš man dažkārt vajadzēja izkāpt un palīdzēt atvērt vecā autobusa bīdāmās durvis," stāsta Trapenes skolēnu autobusa šoferis Jānis Dzirkalis.


Viņš atzīst, ka reizēm nākas vest arī kādus pagasta iedzīvotājus, jo sabiedriskais transports kursē reti, sevišķi grūti atbraukt no Ādama. Maršruts ir izveidots tā, ka vispirms uz skolu ved skolēnus no Ādama, tad - no Līzespasta un Lejastrapenes. Pēcpusdienā pēc mācībā, visi tiek vesti mājās. Gadās, ka vēl ir kāds brauciens, kamēr skolā ir stundas.

Tālākos ceļos prasa ievērot noteikums
Turpmāk viņam tālākos reisos būs jāievēro gan tas, cik stundu atļauts braukt, gan arī tiks fiksēts braukšanas ātrums.

"Gandrīz kā bankomātā tahogrāfā tiek ievietota karte, kurā tiek fiksēts cik stundu un cik kilometru ir braukts, ar kādu ātrumu. Ja policists aptur, var pārbaudīt, vai nav pārsniegts noteiktais ātrums," skaidro J.Dzirkalis.

Viņš atklāj, ka var braukt 4,5 stundas, pēc tam 45 minūtes ir jāatpūšas vai jābrauc otram šoferim, kuram arī ir sava karte. Tas nozīmē, ka dienas laikā ar braukt 9 stundas, starp kurām ir pārtraukums. Pieļaujams arī pārtraukums 3 x 15 minūtes, kas jāieplāno pirmajās nobrauktajās 4,5 stundās.

Finansējumu piešķir valsts programmā
Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju informē, ka abus autobusus pašvaldība varēja iegādāties, jo pērn pieteicās valsts pamatbudžeta programmā "Sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošana". Valsts reģionālās attīstības aģentūra piešķīra finansējumu 18 pašvaldībām 31 autobusa iegādei.

"Autobusiem skolēnu pārvadāšanai nauda tika piešķirta tām pašvaldībām, kurās izglītības sistēmas reformas rezultātā tika reorganizētas izglītības iestādes. Tika reorganizēta Apes arodvidusskola, tāpēc pieteicāmies šajā programmā. Tagad esam saņēmuši pilnīgi jaunus autobusus, kuru iegādei bija vajadzīgs pašvaldības līdzfinansējums 10 procentu apmērā," stāsta A.Harju.

Līdzfinansējuma nodrošināšanai tika ņemts 6742,80 latu aizņēmums Valsts kasē.

Vietējās ziņas