Divi literāro darbu konkursa laureāti

Alūksnes novadā noskaidroti uzvarētāji Latvijas Valodas aģentūras rīkotajos bērnu zīmējumu un literāro darbu konkursos par godu “Eiropas valodu dienai 2009”.

Literāro darbu konkursā 7. - 9.klašu grupā pirmā vieta piešķirta Malienas pamatskolas skolniecei Ilvai Akermanei, trešā vieta – Mālupes pamatskolas skolniekam Armīnam Janikam. Konkursa mērķis bija popularizēt latviešu valodu, sekmēt valodas kā vērtības apzināšanos un veicināt nacionālās pašapziņas paaugstināšanos. Kopumā tika saņemti 173 literārie darbi, kurus vērtēja trīs grupās. Tiks izdots skolēnu labāko darbu krājums “Iededzies par savu tautu, valsti un valodu”. Abu konkursu uzvarētāji, dalībnieki un viņu skolotāji tiek gaidīti Starptautiskās Dzimtās valodas dienas pasākumā, kas notiks 19.februārī Eiropas Savienības mājā.

Vietējās ziņas