Divkāršo maksu par rūpniecisko zveju

Alūksnes novads 

Domes janvāra sēdē deputāti nolēma divkāršot Ministru kabineta noteikto maksu par rūpnieciskās zvejas rīku limita vienību Alūksnes novada pašvaldības teritorijā esošajās ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij.

Ņemot vērā vietējās zvejas priekšrocības, tirgus pieejamību un vērtīgo zivju sugu sastāva nozveju, nolemts maksu divkāršot – no 40 santīmiem par metru uz 80 santīmiem par metru. Pašvaldības jurists Arturs Upīts norāda – kad novada pašvaldība pērn decembrī pieņēma lēmumu par maksas dubultošanu Alūksnes novada publiskajās ūdenstilpēs, no pagastu pārvaldēm tika saņemti priekšlikumi šo normu piemērot arī citām novadā esošajām ūdenstilpēm.

Vietējās ziņas