Domā finansiāli atbalstīt grāmatas tapšanu par Puķu draugu saietu

Novadā nākamvasar notiks Vislatvijas Puķu draugu saiets. Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte norāda – saieta organizatori šobrīd gatavojas izdot grāmatu par Puķu draugu saietu, kurā iekļaus arī informāciju par Alūksnes novadu.


“Grāmatā būs fotoattēli un informācija par novadu, domes priekšsēdētāja uzruna un aicinājums nākamgad apmeklēt Alūksnes novadu. Grāmata būs apjomīga, tās izdošanai nepieciešami 7000 eiro, tādēļ tās izdevēji prasa iesaistītajām pašvaldībām līdzfinansējumu. Būtu ļoti jauks žests no mūsu puses grāmatas tapšanai atvēlēt 500 līdz 700 eiro,” izglītības, kultūras un sociālo jautājumu komitejas sēdē sacīja S.Eglīte.


Finanšu komitejā nolēma virzīt uz domes sēdi jautājumu par 600 eiro piešķiršanu.


Vietējās ziņas