Domā, ko darīt ar pašvaldības zemēm

Alūksnes novada domes tautsaimniecības komitejas sēdē pagājušajā nedēļā deputāti diskutēja par pašvaldības īpašumiem, ko novads neizmanto savu funkciju veikšanai.

Komitejas vadītājs Dzintars Adlers norādīja – jautājums aktualizējās, kad kāda persona pašvaldībā vērsās ar jautājumu, kādus īpašumus tā viņam varētu piedāvāt saimnieciskās darbības attīstīšanai. Pašvaldības zemes ierīkotāja Inese Randa apkopoja informāciju, uzrunājot arī pagastu vadītājus, par zemes gabaliem, ko pašvaldība var iznomāt vai nodot lietošanā fiziskām vai juridiskām personām. Īpašumi netiktu pārdoti, bet lietderīgi izmantoti. I.Randa atzina – sākotnēji apkopotā informācija liecina: gandrīz puse no Alūksnes novada pagastu pārvaldēm nesaskata iespēju savā teritorijā nevienu zemes gabalu nodot nomā. Savukārt Alūksnes pilsētā par daudziem zemes gabaliem savulaik ir bijusi interese no fiziskām vai juridiskām personām, bet ieceres tā arī nav īstenotas.

“Apkopotajā informatīvajā materiālā pārsvarā ir ziņas par zemes gabaliem, ko pašvaldība reģistrējusi zemesgrāmatā un paredzējusi savu funkciju veikšanai, piemēram, dzīvojamo māju būvniecību. Ministru kabineta noteikumi paredz: publiskā vietā ir jāizliek informācija par neapbūvētiem zemes gabaliem, ko varētu piedāvāt iznomāšanai fiziskām vai juridiskām personām,” norādīja I.Randa. Pašvaldības jurists Arturs Upīts papildināja – atbilstoši likumdošanai, pašvaldībai ir jāizvērtē, ko darīt ar savām zemēm, lai tās tiktu pienācīgi apsaimniekotas. “Viena iespēja ir tās iznomāt. Tādējādi pašvaldība var ietaupīt līdzekļus, kas būtu nepieciešami šo zemju uzturēšanai.Turklāt: ja ir zemes gabals, ko vajag pašvaldības funkciju veikšanai, bet pašlaik nav naudas, lai to izmantotu, uz gadu diviem to var nodot nomā,” uzsvēra A.Upīts.

Deputāts Laimonis Sīpols interesējās, vai šis jautājums ir pārrunāts arī ar vietējiem iedzīvotājiem. “Manuprāt, nav ņemts vērā teritorijas plānojumā paredzētais, kam un kādus īpašumus varētu izmantot. Īsā laikā jau pārdot var visu!” iebilda L.Sīpols. Deputāti bija vienisprātis, ka sarakstu vajag papildināt – par to vienojās arī pagājušajā ceturtdienā, tiekoties visu pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciālistiem.

Vietējās ziņas