Domes sēdē – atkal slēgtā daļa 5

No Alūksnes novada domes jūlija sēdes darba kārtības ceturtdien tika izņemti vairāki jautājumi, bet noslēgumā sekoja slēgtā daļa, lai diskutētu par domes pieņemto lēmumu nepildīšanu.

Pēc Kultūras un sporta nodaļas ierosinājumu izskatīšanas bija plānots ar šā gada septembri likvidēt vairākas pašvaldības iestādes, pievienojot tās pagastu pārvaldēm kā to struktūrvienības. Tas attiecas uz pagastu tautas namiem, bibliotēkām, muzejiem, kam ikdienas darbs no tā būtiski nemainīsies. Bija paredzēts arī veikt grozījumus pagastu pārvalžu nolikumos. Alūksnes novada pašvaldības jurists Arturs Upīts atzina – tas nepieciešams, lai legalizētu minēto iestāžu darbību. Deputāts Ainars Melders pauda, ka visas minētās iestādes pirms gada ir reģistrētas, neievērojot novada domes nolikumu, bet līdz šim domē nav vērtēts, analizēts, kādēļ tā noticis un kurš vainīgs. Deputāti Marina Ramane un Laimonis Sīpols uzskata, ka šis jautājums gana ilgi bijis dienas kārtībā un nav iemesla to atlikt. “Pie nolikuma ir ļoti daudz strādāts. Tagad pārmet, ka pārvalžu vadītāji ir nepareizi veikuši reģistrāciju, bet varbūt domes nolikumā tās ir nepareizi ierakstītas?” saka M.Ramane. Deputātu vairākums tomēr nobalsoja, ka šos jautājumus jāvirza skatīšanai tuvākajās komiteju sēdēs.

Ar minētajiem jautājumiem bija saistīta arī domes slēgtā daļa, par tās norisi deputāti ar presi runā izvairīgi. “Alūksnes Ziņas” noskaidroja, ka runāts par domes lēmumu neizpildīšanu – līdz 1.jūnijam neesot veikta grāmatvedības centralizācija pagastu pārvaldēs, pagastu pārvalžu vadītāji neesot iesnieguši domē štatu sarakstus apstiprināšanai, kas būtu vienoti visos pagastos. Deputāts A.Melders norāda, ka tādējādi “domes augšējais gals” nestrādā atbilstoši pastāvošajai likumdošanai un sistemātiski neizpilda domes lēmumus. “Kāda nozīme domei pastāvēt, ja pieņemtos lēmumus nepilda? Ja atbilstoši nerīkosies domes priekšsēdētājs, tad būs jāreaģē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai. No domes vadītāja jūtam pretdarbību un neizpratni par elementāru domes darba kārtību un likumdošanu,” saka A.Melders. Jautājumu par domes lēmumu nepildīšanu aktualizēja jau teritoriālās komitejas sēdē 12.jūlijā. Tagad no domes vadības tiek gaidīts, lai noskaidro, kādēļ lēmumi nav izpildīti un kurš par to atbildīgs. Domes priekšsēdētājs Aivars Fomins slēgtajā daļā nepiedalījās, tādēļ viņam esot grūti komentēt tur runāto.
Kritizē izpilddirektori

Asi un kritiski vārdi slēgtajā daļā esot veltīti arī pašvaldības izpilddirektores Janīnas Čugunovas darbam, kas neesot pienācīgi sekojusi lēmumu izpildei. L.Sīpols uzskata – komiteju vadītājiem paaugstināja atalgojumu ar mērķi, ka tie strādās vairāk un labāk, tādēļ neesot korekti visu atbildību novelt uz izpilddirektori. “Komiteju vadītājiem arī jāseko sava jautājumu loka lēmumu izpildei, jo samaksu saņem,” pārliecināts L.Sīpols. Pagastu pārvalžu vadītājiem uzdeva vēlreiz aktualizēt un iesniegt domē štatu sarakstus – kādi tie bijuši 1.janvārī un kādi ir šobrīd.

Komentāri 5

Sīpolītis tik par to aldziņas lielumiņu, būtu pašam jāsaņem tad jau citu dziesmiņu dziedātu.

pirms 10 gadiem, 2010.09.18 18:27

solo

Kamēr vadība apdzejo savas neizdarības, alga palielinatos apmeros no neparedzētiem līdzekļiem ripo,Spēles ar statiem maksā dārgi, kad beidzot sākies darbi- lēmumu izpilde, piem., kaut vai suņu turēsanas noteikumu ievērošana...

pirms 10 gadiem, 2010.08.02 21:58

solo

Kamēr vadība apdzejo savas neizdarības, alga palielinatos apmeros no neparedzētiem līdzekļiem ripo,Spēles ar statiem maksā dārgi, kad beidzot sākies darbi- lēmumu izpilde, piem., kaut vai suņu turēsanas noteikumu ievērošana...

pirms 10 gadiem, 2010.08.02 21:58

Acīmredzot, kaut kas viņas darbā nav vērtējams kā atzīstams.

pirms 10 gadiem, 2010.08.02 21:28

Pajoliņš

Jūs taču pavisam nesen rakstījāt avīze, ka esat tik apmierināti ar cien.izpilddirektores darbu, kas tad nu notika???

pirms 10 gadiem, 2010.08.02 20:07

Vietējās ziņas