Dūmu detektors ir obligāts, pat ja tas nav speciāli ierakstīts apdrošināšanas noteikumos

No 2020. gada gada Latvijā visās dzīvojamās mājās – gan privātmājās, gan dzīvokļos –  obligāti jābūt dūmu detektoriem, kas signalizē par ugunsnelaimi un sadūmojumu mājās, lai glābtu cilvēku dzīvības un īpašumu. Latvijas Apdrošinātāju asociācija (LAA) atgādina, ka šī prasība ir saistoša praktiski visiem, kam ir īpašuma apdrošināšana, neatkarīgi no tā, vai līguma noteikumos ir vai nav iekļauta speciāla prasība par dūmu detektora esamību.

Vairumā gadījumu privātmāju un  dzīvokļu īpašuma apdrošināšanas līgumos ir iekļauta standarta norma par to, ka īpašniekiem ir jārūpējas par Latvijas ugunsdrošības noteikumu ievērošanu. Mainoties noteikumu normām, atbilstoši jānodrošina savs mājoklis pret ugunsnelaimēm. Proti, ja no 2020. gada dūmu detektori ir obligāti, tas automātiski attiecas uz visiem standarta īpašuma apdrošināšanas līgumiem, skaidro Jānis Abāšins, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents. Ir iespējami arī izņēmuma gadījumi, kad līgumos ir atrunātas speciālas ugunsdrošības normas, bet parasti tās ir vēl stingrākas, piemēram, mājām ar salmu jumtiem utml.

Protams, ne vienmēr dūmu detektora esamība vai neesamība būs pamats apdrošināšanas atlīdzības izmaksai vai tās atteikšanai, jo katrs ugunsnelaimes gadījums tiek izvērtēts atsevišķi, uzsver J. Abāšins. Dūmu detektora esamība, pieņemot lēmumu par atlīdzības izmaksu, tiks ņemta vērā tikai tad, ja būs pierādīta cēloņsakarība starp detektora neesamību un ugunsgrēka nodarītajiem zaudējumiem.
Taču LAA atgādina – dūmu detektors ir svarīgs ne tikai īpašuma glābšanai no uguns, tas ir daudz nozīmīgāks dzīvību glābšanai, jo laikus signalizē par piedūmojumu mājās, dodot iespēju cilvēkiem izglābties no nosmakšanas un sadegšanas.

Tāpat no 1. janvāra privātmājās obligāti jāatrodas ugunsdzēšamajam aparātam, kā arī jau no 2019. gada sākuma ir spēkā aizliegums izvadīt virtuves tvaika nosūcēju pie dabīgās ventilācijas kanāliem virtuvēs, kurās tiek izmantotas gāzes plītis.
Pēc Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta datiem, 2019. gadā Latvijā kopumā reģistrēti 8695 ugunsgrēki, tajos cietuši 262, izglābti 388, bet gājuši bojā 75 cilvēki, tajā skaitā trīs nepilngadīgie.

Vietējās ziņas