E-prasmju nedēļa arī Apes novadā

No 24. līdz 30. martam jau piekto gadu Latvijā notiks e-prasmju nedēļa, kurā vairākas aktivitātes notiks arī Apes novadā.


E-prasmju nedēļas koordinatore Apes novadā Sanita Sproģe informē, ka visas nedēļas garumā Gaujienas bibliotēkā tiks apmācīti seniori un bērni. Seniori varēs apgūt laikrakstu un žurnālu abonēšanu internetā, veikt maksājumus izmantojot internetbanku, kā arī iepazīties ar bibliotēkas datu bāzi. Savukārt bērniem mācīs kā kļūt par interneta lietotājiem un kā to droši izmantot. Gaujienas info centrā 25.martā - Swedbank e-prasmes jauniešiem.


Vidagas bibliotēkā 25.martā notiks Swedbank e-prasmju skola, 26.martā praktiskas nodarbības visiem interesentiem, kurās varēs iemācīties izmantot valsts un pašvaldības e-pakalpojumus, norēķināšanas e-vidē. Visu nedēļu bibliotēkā varēs saņemt konsultācijas, novērtē savas datu aizsardzības zināšanas un interneta, e-pasta lietošanas prasmes, īpašs zināšanu tests paredzēts arī 8. un 9.klases skolēniem.


Apes bibliotēkā 25.martā pasākumā “Vēlie uzzināt?” varēs gūt pirmās iemaņas darbā ar datoru, 26.martā – informācijas dienā “Kas meklē, tas atrod” notiks individuālas konsultācijas par darba meklēšanas iespējām internetā, bet 27.martā pasākumā “Interneta plašās iespējas” varēs lasīt avīzes internetā un portālus.


Par e-prasmu nedēļas aktivitātēm Alūksnes novadā lasi šeit.

Vietējās ziņas