Ēkas atjaunošanas darbi kavējas

Alūksnes mākslas skolas ēkā O.Vācieša ielā SIA “MCD” strādnieki turpina renovācijas darbus. Starp pilsētas domi un uzņēmumu noslēgta vienošanās, kas paredz darbus veikt pa posmiem, atbilstoši pašvaldības rīcībā esošajam finansējumam.

Līdz 1.jūlijam bija jāpabeidz pirmā kārta, kurā ietverta jumta maiņa galvenajai ēkai un abām piebūvēm, kā arī jumta konstrukciju atjaunošana. Tas ir izdarīts, lai gan renovāciju kavēja neparedzēti darbi. Bija jāmaina vairāk jumta konstrukciju nekā paredzēts projektā, jo bojājumi atklājās tikai, atsedzot konstrukcijas. Bija jāizdara izmaiņas projektā, tāpēc vienlaikus tiek veikti citi darbi. Diemžēl darbu vadītājs Staņislavs Rēdmanis vēl arvien nav apmierināts ar “Arhitektoniskās izpētes grupas” izstrādāto tehnisko projektu. “Piemēram, koka kāpnes ir jāizbūvē ugunsdrošas. Tā ir paredzēts projektā, bet konkursā par darbu izpildi bija iekļauts tikai kāpņu remonts,” skaidro S.Rēdmanis. Tas nozīmē, ka darbu tempu ietekmē nepieciešamās izmaiņas projektā.

Pirmajai kārtai bija paredzēts 55 011 latu, bet šogad otrajai kārtai piešķirts 120 000 latu valsts mērķdotācijas. “Šis finansējums ir jāapgūst līdz gada beigām. Vēl pietrūkst naudas logu un durvju ielikšanai, lai iekšdarbus varētu turpināt ziemas mēnešos. Šobrīd tiek izbūvētas kāpnes uz trešo stāvu. Jāizjauc un jābūvē no jauna starpsienas, jo nedaudz mainās telpu plānojums. Ir nojauktas krāsnis, bet liela apjoma darbi nenotiek,” stāsta S.Rēdmanis.

Noslēgts līgums par lifta izbūvi, kas nepieciešams cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī par siltumapgādes un ventilācijas sistēmas izbūvi. Ja laikus tiks piešķirts finansējums būvdarbu turpināšanai un nodrošināts siltumtrases pievads ēkai, tad nākamgad 1.septembrī varēs vērt mākslas skolas durvis audzēkņiem.

Vietējās ziņas