Eksāmenā vērtēs topošā vadītāja prasmes kopumā

Turpmāk transportlīdzekļa vadīšanas eksāmenā ieviesīs kompetences vērtēšanas principus - to paredz vakar valdības sēdē atbalstītie Ministru Kabineta noteikumi.

Satiksmes ministrijā uzsver - ja līdz šim par pieļautajām kļūdām eksāmenā piešķīra noteiktu punktu skaitu, tad turpmāk tiks vērtētas topošā vadītāja prasmes kopumā. Tas nozīmē, ka transportlīdzekļa vadīšanas eksāmenā katru pieļauto pārkāpumu vērtēs pēc būtības - kādu bīstamību tas izraisījis, nevis formāli piešķirs noteiktus kļūdu uzskaites punktus. Tāpat kā līdz šim vadīšanas eksāmenā pieļautās kļūdas novērtēs pēc to nozīmīguma un bīstamības pakāpes. Par nenozīmīgām kļūdām uzskata tādas, kuras parasti neietekmē satiksmes drošību. Vidēji smagas kļūdas ir tās, kas atsevišķos gadījumos var apdraudēt satiksmes drošību, bet kuru dēļ attiecīgajā situācijā netiek radīti tieši draudi tai. Bet bīstamas kļūdas - gandrīz vienmēr rada draudus satiksmes drošībai. Jaunie noteikumi paredz, ka eksāmens būs nokārtots, ja pretendents tā laikā nepieļaus: būtisku kļūdu, vairāk nekā divas vidēji smagas kļūdas vienā un tajā pašā vērtējuma kritērijā vai vairāk nekā trīs vidēji smagas kļūdas, vairāk nekā piecas nenozīmīgas kļūdas. Jaunie noteikumi paredz arī ieviest īpašu teorijas eksāmenu A kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem, ietverot jautājumus par tieši šiem vadītājiem nepieciešamajām specifiskajām zināšanām.  Prakse pierādījusi, ka A kategorijas transportlīdzekļu vadītājiem ir jāapgūst specifiski jautājumi, kas netiek apgūti, veicot apmācību ar citas kategorijas transportlīdzekļiem, tādēļ paredzēts īpašs teorijas eksāmens.

Vietējās ziņas