Fiktīva bērnu skaita nav

Nesen tika publiskota informācija par Latvijas speciālajām skolām un to darbības izvērtējums, kur kā viens no Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumiem ir rosinājums pašvaldībām izvērtēt iespēju apvienot Gaujienas un Palsmanes speciālo internātpamatskolu.

Ministrijas komisija nākusi klajā ar informāciju, ka speciālās skolas dokumentos uzrāda vairāk audzēkņu, nekā ir patiesībā, atsevišķas skolas praktizē bijušo absolventu atkārtotu uzņemšanu profesionālās izglītības programmās, tostarp Palsmanē. Gaujienas internātpamatskolas direktore Vita Andersone atzīst – publiskotā informācija ir satraucoša un daļēji pamatota, tādēļ viņa apzinājusi daudzas instances, lai skaidrotu situāciju. “Gaujienā nav lieku vakanču, fiktīva bērnu skaita. Pārbaude mūsu skolā notika pērn 2.decembrī, bet tikai šoruden informācija nonāk atklātībā. Uzskatu, ka arī pašas ministrijas darba efektivitāte būtu jāizvērtē, ja pēc gada informācija joprojām ir darba varianta līmenī,” vērtē V.Andersone.

Viņa piekrīt – speciālajās skolās ir daudz pozīciju, kur var taupīt valsts budžeta naudu, turklāt paši var aktīvi iesaistīties projektos un gūt papildu līdzekļus. “Valstī starp speciālajām skolām ir tādas, kas saimnieko izšķērdīgi, tādēļ kaut kas ir jādara. Bet ministrija nevar apvienot skolas – tas ir pašvaldību kompetencē. Mēs skolā turpināsim iesākto darbu, licencēsim jaunu izglītības programmu, turpināsim attīstīt pirmsskolas izglītības programmu, kur saskatām savas skolas nākotni. Gaujienā varam uzņemt 300 bērnu, mēs apvienojam vispārizglītojošo programmu, speciālo un pirmsskolas, kas bērniem māca savstarpēju izpratni un integrēšanos sabiedrībā,” saka V.Andersone.

Vietējās ziņas