Finansējumu piešķir pusei projektu

Noskaidroti Latvijas Hipotēku un zemes bankas sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu rīkotā projektu konkursa “Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām” finansējuma saņēmēji. No 16 iesniegtajiem projektiem pilnībā vai daļēji atbalstīta puse.

Alūksnes un Apes novada fonda valdes locekle Indra Levane atgādina, ka projektu konkursa kopējais finansējums bija 1000 lati. Viens projekts varēja pretendēt uz finansiālo atbalstu 200 latu robežās, bet projekta iesniedzēju līdzfinansējums tika noteikts 20 procentu apjomā no pieprasītās summas.

Visu projektu īstenošanai būtu nepieciešami 2793 lati. Ņemot vērā, ka vairāk nekā puse pieprasījusi maksimālo pieļaujamo summu vai tuvu tai, vairumam atbalstīto ieceru piešķirts daļējs finansējums, tādējādi paplašinot īstenojamo projektu klāstu.

Veidos goda sienu un izdos grāmatu

Pilnībā atbalstīti trīs projekti: Opekalna baznīcas apkārtnes sakopšanas talka un izkārtnes izveide (63 lati), akcija “Dalīsimies sirds siltumā!” (122 lati) un goda sienas “Ģimnāzijas lepnums” izveide (200 lati). Daļēju finansiālo atbalstu saņēmuši pieci projekti, no kuriem katram piešķirta vismaz puse no pieprasītās summas: Jaunlaicenes muižas muzeja izkārtņu izgatavošana un uzstādīšana (157 lati), politiski represēto kluba “Sarma” videofilmas par 1949.gadā izsūtītajiem pirmā daļa (100 lati), trošu tiltiņa salabošana pār Gauju (100 lati), grāmatas “E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai 100” izdošana (100 lati) un piemiņas vietas izveide represētajiem ilzeniešiem (158 lati).

Konkurenci šoreiz neizturēja projekts par tenisu Alūksnē, bērnu stūrīša izveide Mārkalnes pagasta bibliotēkā, ģimenes dienas pasākums Liepnā, ekspedīcija “Pa novadnieka dzejnieka Ojāra Vācieša bērnības takām Trapenē”, aktivitāšu centri Ziemeru pamatskolā, pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” rotaļu laukuma daļēja renovācija Jaunalūksnē, muzejpedagoģiskā programma “No veleknes līdz veļas mašīnai” un 1936.gada autentiskās koka veļas mašīnas kopijas izgatavošana Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzejā, kā arī informatīvo un prezentācijas materiālu izvietošanas vietas izveide Alūksnē.

Rosina meklēt pašvaldības atbalstu

Šos projektu vērtēt bija uzaicināti pārstāvji no konkursa organizatoru puses, pašvaldības, uzņēmējiem un jauniešiem. Starp viņiem bija arī Latvijas Hipotēku un zemes bankas Alūksnes filiāles vadītāja Māra Kauliņa, kas norāda: vērtējot projektus, uzmanība pievērsta tā atbilstībai konkursa nolikumam un tam, vai projekta īstenošanas rezultātā labumu gūs visa sabiedrība vai tikai konkrētu cilvēku grupa.

Savu lomu nospēlējusi notikuma ekskluzivitāte, kā, piemēram, vasarā gaidāmās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 100 gadu jubilejas svinības. Saistībā ar šo notikumu saņemti divi projekti, no kuriem abi atbalstīti. “Šie bija vieni no tiem projektiem, par kuriem lēmums tika pieņemts vienbalsīgi,” apgalvo M.Kauliņa. Jautājot par iecerēm, kas šoreiz konkurenci neizturēja, viņa atzīst, ka daļa no tām ir tādas, ko īstenot vajadzētu ar pašvaldības atbalstu vai kuriem līdzekļus iespējams piesaistīt caur citiem projektu konkursiem.

Projektu konkursa finansējuma saņēmēji


Projekta

nosaukums

Vieta

Iesniedzējs

Projekta

vadītājs

Pieprasītā

summa

Piešķirtais

finansējums

Goda siena “Ģimnāzijas lepnums”

Alūksne

Biedrība “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”

Uva

Grencione

200.00

200.00

Grāmatas “E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijai 100” izdošana

Alūksne

Biedrība “Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrība”

Astrīda

Bētere

200.00

100.00

Salauztie mūži atmiņās sāp. 7.daļa 1.filma – 1949.izsūtītie

Alūksne

Alūksnes un Apes novadu politiski represēto klubs “Sarma”

Dzidra

Mazika

200.00

100.00

Piemiņas vietas izveide represētajiem ilzeniešiem

Ilzene

Biedrība “Ilzene attīstībai”

Līga

Januša

198.00

158.00

Jaunlaicenes muižas muzeja izkārtņu izgatavošana un uzstādīšana

Jaunlaicene

Neformāla domubiedru grupa “Labas lietas Jaunlaicenei”

Sandra

Jankovska

193.00

157.00

Opekalna baznīcas apkārtnes sakopšanas talka un izkārtnes izveide

Jaunlaicene

Reliģiska organizācija “Opekalna evanģēliski luteriskā draudze”

Sana

Raipale

63.00

63.00

Akcija “Dalīsimies sirds siltumā!”

Pededze

Biedrība “Pededzes nākotne”

Daiga

Vītola

122.00

122.00

Trošu tiltiņa salabošana pār Gauju

Vireši

Neformālā grupa “Kopā jautrāk”

Airida

Puka

200.00

100.00Vietējās ziņas