Finansiāli atbalsta nevalstiskās organizācijas

Apes novada nevalstiskās organizācijas aktīvi īsteno projektus, kā arī organizē un piedalās pasākumos. Tāpēc pašvaldība iespēju robežās cenšas finansiāli atbalstīt to dažādās aktivitātes.

Biedrības "Apes attīstības atbalsta klubs" projekts vēsturiskās Pasta ielas labiekārtošanai tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fondam lauku attīstībai. Tam pašvaldība garantējusi 700 latu līdzfinansējumu. Savukārt jauniešu kluba "Sliedes" projektam BMX trases labiekārtošanai pašvaldība nolēmusi piešķirt 400 latu līdzfinansējumu no domes budžeta.


17.augustā notiks Ziemeļeiropas Trofi reida čempionāta pirmais posms un Latvijas Trofi reida čempionāta piektais posms Alūksnes un Apes novada teritorijā, ko rīko biedrība "Rekuss Racing Team". Sacensību rīkošanas izdevumu segšanai pašvaldība iedalījusi 200 latus, kā arī 50 latu vērtībā tiks izgatavota Apes novada domes balva. Deputāti nolēma sniegt finansiālu atbalstu arī jātnieku sporta sacensību "Apes kauss 2012" organizēšanai.


Finansējumu no novada domes budžeta rezerves fonda līdzekļiem saņēma "Latvijas politiski represēto apvienība" politiski represēto personu salidojumam un Vidzemes reģiona pensionāru apvienība konferences rīkošanai Apē.

Vietējās ziņas