Gādā par attīstību

SIA "Vitalitas" laboratorija strādā ar peļņu un piesaista jaunus klientus

Alūksnes novada pašvaldības SIA “Vitalitas” ir kļuvusi par vienu no nedaudzajām laboratorijām Latvijā, kas sniedz videi atbilstošus pakalpojumus. Pašreizējā likumdošana valstī paredz – nepietiek tikai ar to, ka laboratorija ir akreditēta, bet jābūt arī šādam atzinumam.

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, SIA “Vitalitas” darbības rādītāji ir uzlabojušies – ja iepriekš strādāja ar zaudējumiem, tad pērn bija neliela peļņa - 5000 latu. Ir palielinājies arī klientu skaits.

Pērn strādāts ar peļņu
“Manuprāt, līdzīgs gads uzņēmuma darbībā gaidāms arī šogad, bet, ņemot vērā finansiālo situāciju, ieņēmumi šogad nebūs tik lieli kā pērn. Peļņas daļu vēlamies novirzīt uzņēmuma tālākai attīstībai, jo šogad mums vajadzēs iegādāties jaunu vilkmes skapi,” saka SIA “Vitalitas” valdes priekšsēdētāja Ingrīda Sniedze. Viņa uzsver – lai arī pašvaldībai SIA “Vitalitas” pieder 51 procents kapitāla, atšķirībā no citiem pašvaldības uzņēmumiem te nav regulāru garantēto ienākumu un katrs lats ir jānopelna. “Strādāt krīzes apstākļos nav viegli, jo nemitīgi jādomā, kā pielāgoties un ieviest jauninājumus, lai noturētos. Turklāt arī klienti tagad taupa un ļoti rūpīgi izvērtē, kādas analīzes un cik bieži veikt,” saka I.Sniedze. Laboratorijas vadītāja Daina Vērse piebilst, ka šogad ļoti izjūt arī konkurences spiedienu, turklāt konkurence blakus novados kļuvusi politiska.

Visbiežāk pārbauda ūdeni
SIA “Vitalitas” klienti ir visas Alūksnes un Apes novadu pašvaldības, kā arī lielākie abu novadu uzņēmumi. Starp lielākajiem laboratorijas klientiem ir arī Litenes poligons. I.Sniedze pauž, ka ir palielinājies laboratorijas klientu loks no Gulbenes novada, ir klienti arī no Balvu novada. “Viņi ir izvērtējuši mūsu pakalpojumu kvalitāti un ļoti atzinīgi to novērtējuši. Daļa no mūsu jaunajiem klientiem ir atteikušies no Rīgas uzņēmumu pakalpojumiem,” saka I.Sniedze. D.Vērse norāda, ka visbiežāk laboratorijā veic dažādus vides paraugus dzeramajam ūdenim, notekūdeņiem. “Veicam arī dažādas pārtikas produktu analīzes pārtikas ražotājiem, izglītības iestāžu virtuvēm. Retāk nāk iedzīvotāji, vēloties analīzēs noskaidrot, piemēram, kāds sastāvs ir dzeramajam ūdenim akā,” stāsta D.Vērse. Laboratorijas darbinieces arī konsultē klientus par normatīvo aktu prasībām.

Iegūst profesionālu darbinieku
D.Vērse lepojas, ka nesen SIA “Vitalitas” iesaistījās Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas Sociālā fonda projektā “Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā”. Tā laikā laboratorijai apmācīja un piesaistīja profesionālu darbinieci – vides maģistri Daigu Jursu no Jaun­alūksnes. “Pērn veicām apmācību specifiskajam darbam ķīmijas laboratorijā un ar šā gada janvāri D.Jursa sāka pastāvīgu darbu pie mums. Par projekta īstenošanu esam ļoti gandarītas, jo šāds speciālists ir liels ieguvums un mūsu laboratorijai bija nepieciešams. Ja nebūtu iesaistījušies projektā, no sava budžeta apmācība mums izmaksātu dārgi,” saka I.Sniedze. Pašlaik SIA “Vitalitas” laboratorijā strādā pieci darbinieki. Uzņēmums atrodas Rūpniecības ielā un aizņem tikai ēkas pirmo stāvu. I.Sniedze rosina Alūksnes novada domes deputātus apspriest, kā lietderīgi varētu izmantot ēkas otro stāvu, jo arī niecīga tā apkure veido papildu izdevumus.

Vietējās ziņas