Gads sācies ar vērienīgām pārmaiņām

Apes novada domes lēmums “Par Trapenes, Gaujienas un Virešu pagasta pārvalžu grāmatvedības uzskaites strukturizēšanu un tiesību un saistību pārņemšanu” radījis būtiskas pārmaiņas novada domes un pagastu pārvalžu darbā. Tās vairs nav iestādes, bet domes struktūrvienības.

“Pagastu pārvaldēs vairs nav grāmatvedības. Centralizējot šis funkcijas, ir izveidota viena Finanšu un grāmatvedības nodaļa.  Līdz ar to mainās mūsu pārvaldes darbība. Tā ka pārvalde nav vairs atsevišķa iestāde, bet domes struktūrvienība. Tā un pagasta iestādes bija jāpārreģistrē. Līdz ar to ir mainījušies mūsu rekvizīti. Grāmatvedes vairs nav, bet pagasta pārvaldē paliek kasiere uz pusslodzi, lai iedzīvotāji varētu norēķināties par pakalpojumiem un samaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Viņa ir arī novada nekustamā īpašuma nodokļa administratore,” informē pagasta pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča.

Viņa atzīst, ka vēl grūti spriest, kāda ietekme būs šīm pārmaiņām. Taču ir skaidrs, ka pagasta pārvaldei vairs nevajadzēs gatavot gada pārskatu. Pārmaiņas skar arī citus darbiniekus, kam mainās pienākumi un darba samaksa, ko tagad rēķina novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļā, taču tā būtiski nemainās. Sakarā ar minimālās algas paaugstināšanu lielāka tā būs tiem, kuri to saņem. 
I.Lukjanoviča atzīst, ka būs vajadzīgs laiks, lai pierastu pie jaunās kārtības. Agrāk pagasta pārvaldes grāmatvede uzreiz varēja reaģēt, ja viņai tika iesniegts kļūdains dokuments. Tas uzreiz tika atdots atpakaļ labošanai. “Tagad iestāžu vadītājiem ir jāskatās divtik uzmanīgi, jo visus dokumentus sūta uz novada domi. Tas arī nozīmē, ka tagad biežāk ir jādodas uz Api,” saka pārvaldes vadītāja. Tiesa, iedzīvotāji šīs izmaiņas maz jūt. Viņi nekustamā īpašuma nodokli, kā arī maksājumus par komunālajiem un citiem pakalpojumiem pašvaldībai ir iespēja veikt pagasta pārvaldē vai arī ieskaitīt kontā: Apes novada dome, reģistrācijas nr. 90000035872, konts LV28HABA0551025833523.

Vietējās ziņas