Gaida arī vasarā

Malienas Bērnu un ģimenes atbalsta centrā aktīva rosība notiek arī vasaras mēnešos, lietderīgi nodarbinot skolu jaunatni.

Centra darba organizatore Sandra Ābeltiņa stāsta, ka 4.jūnijā centrā bija pirmā posma, kas ilga no februāra līdz maijam, noslēgums, kam rīkojām arī īpašu pasākumu.

"Tajā tika pasniegtas pirmā posma beigšanas apliecības vairākos mācību priekšmetos - angļu valodā, par iesaistīšanos radošajā darbnīcā "Rokdarbi" un datorzinībās, kopumā 38 apliecības. Pēc tam paši organizējām dažādas izklaidējošas un izglītojošas atrakcijas, kam sekoja arī nelielas prezentācijas," saka S.Ābeltiņa.

Viņa pauž prieku, ka vietējie iedzīvotāji labprāt iesaistās centra aktivitātēs un bijuši patīkami pārsteigti par saņemtajām apliecībām. Piemēram, rokdarbu darbnīcā bijušas filcēšanas, dekupāžas nodarbības, pērļu kaklarotu gatavošana, dedzinātas organzas ziedu brošu veidošana, klūdziņu pīšana, adīšana, tamborēšana.

"Iedzīvotāji novērtē, ka uz vietas un par brīvu centra nodarbībās var gūt vērtīgas zināšanas," viņa piebilst.

Tagad centrā ir sācies otrais posms, kad vairāk nodarbinās bērnus. Atpūtas istaba "Kabata" arī vasarā būs atvērta katru dienu no pulksten 10.00 līdz 14.00. Centrā aktīvi notiek dažādas sportiskas aktivitātes. Lai gan sportam paredzēta pirmdiena, trešdiena un piektdiena, jaunieši sportot uz sporta laukumu nāk katru dienu, it īpaši vakarpusēs. Arī vasarā darbu turpinās radošās darbnīcas, paredzētas arī divas vasaras nometnes bērniem un jauniešiem. Nometņu rīkošanai finansējumu piešķīra gan Alūksnes novada pašvaldība, gan Malienas Bērnu un ģimenes atbalsta centrs.

Savukārt augustā centrā būs Ģimenes diena, kad būs ne tikai sportiskas aktivitātes, bet arī radošās darbnīcas. "Centram ir laba sadarbība gan ar Malienas speciālo pirmsskolas izglītības iestādi "Mazputniņš", gan tautas namu. Ģimenes dienu organizējām arī jau 31.maijā. Tās rīkošanā mums palīdzēja "Mazputniņa" skolotājas, bet pasākumā piedalījās "Mazputniņa" audzēkņi," norāda S.Ābeltiņa.

Septembrī centrā sāks īstenot trešo - pēdējo - posmu.

"Mēs esam atvērti jaunām idejām - ja kādam ir vēlme apgūt ko tādu, ko līdz šim mēs nepiedāvājām, aicinām ar mums sazināties, lai to kopīgi varētu īstenot. Uz atpūtas istabu "Kabata" var vest pirmsskolas vecuma bērnus arī no citiem pagastiem, Alūksnes, kur tos noteiktajās stundās pieskatīs par brīvu. Centra darbību atbalsta arī mūsu skolas absolvente, piešķirot finansējumu darba materiāliem," priecājas S.Ābeltiņa.

Rudenī Sorosa fonda - Latvija atbalstītais projekts par Bērnu un ģimenes centra izveidi Malienā beigsies, bet, tā kā viss līdz šim ir organizēts ļoti labi, fonds meklē finansiālas iespējas, lai to varētu turpināt.

Vietējās ziņas