Garantē līdzfinansējumu projektam

Apes novada dome atbalstījusi sociālā aprūpes centra “Trapene” projektu atpūtas laukuma labiekārtošanai, garantējot tam 5220,70 latu līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta.

Projektu iesniegs Alūksnes Lauku partnerības sociālo pakalpojumu pilnveidošanai pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. Kopējās izmaksas ir vairāk nekā 20 000 latu. Pirmajā kārtā paredzēts izlietot 14 000 latu, otrajā kārtā – 6883 latus.

Vietējās ziņas