Gaujienā īstenos jaunas izglītības programmas

No septembra Gaujienas speciālajā internātpamatskolā sāks īstenot četras jaunas licencētas izglītības programmas - viena no tām būs paredzēta vispārizglītojošo klašu skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, bet trīs būs pirmsskolas programmas.

Gaujienas speciālās internātpamatskolas direktore Vita Andersone uzsver, ka no 1.septembra skolā būs atvērta speciālā pirmsskolas diennakts grupa, ko apmaksās valsts. Viena pirmsskolas izglītības programma būs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, otra - ar valodas traucējumiem, bet trešā - ar fiziskās attīstības traucējumiem.

"Ļoti ceru, ka tas būs atbalsts ne tikai Apes novada ģimenēm un bērniem, bet arī apkārtējiem novadiem. Bērniem, kas mācās mūsu skolā, ir brāļi un māsas, kuriem nepieciešama speciāla palīdzība pirmsskolas vecumā, tādēļ radās iecere par jaunu programmu mācīšanu. Turklāt tā ir valsts apmaksāta. Mūsu skolai tā būs iespēja radīt kādu jaunu darba vietu auklītei, nakts auklei. Ļoti ceru, ka mums būs arī izolatora sanitāre, jo mums ir divas medicīnas māsas un vajag arī sanitāru. Mums ir arī vajadzīgie speciālisti - pašlaik skolā strādā viens logopēds, bet no septembra darbu sāks arī otrs. Skolā ir arī mediķis un sporta skolotājs ar medicīnisko izglītību, kas ļauj nodrošināt ārstniecisko vingrošanu. No septembra esam iecerējuši audzēkņiem, kam tas nepieciešams, piedāvāt arī klasisko masāžu," stāsta V.Andersone.

Viņas vīzija ir, ka skola ir kā atbalsta centrs ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem novadā un tuvākajā apkārtnē.

Savukārt speciālā pamatizglītības programma bērniem ar mācīšanās traucējumiem būs paredzēta visiem, kam ir grūtības mācībās, jo šādu bērnu paliek arvien vairāk.

"Ir jāizvērtē, kas tam ir par iemeslu - negribēšana, nevarēšana vai slinkums. No 1.marta mums skolā strādā otra psiholoģe, kura ir tiesīga bērniem veikt IQ testus, lai noteiktu intelekta līmeni un to, vai bērnam ir mācīšanās traucējumi. Šiem bērniem būs papildus stundas matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā," uzsver V.Andersone.

Vietējās ziņas