Grib atjaunot Karvas HES

Alūksnes novada domes oktobra sēdē deputāti pieņēma lēmumu, kas saistīts ar kādreizējā Karvas HES atjaunošanu.

Alsviķu pagasta pārvaldes vadītājs Juris Griščenko “Alūksnes Ziņām” uzsver, ka par Karvas HES atjaunošanu tiek runāts jau daudzus gadus – to iecerējis kāds rīdzinieks. Dome apstiprināja zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam “Karvas dzirnavas”. Atdalāmajam zemes gabalam 9,8 hektāru platībā piešķirs nosaukumu “Karvas hidroelektrostacija”, bet atlikušajām zemes vienībām 3,5 un 1,4 hektāru platībā saglabās nosaukumu “Karvas dzirnavas”. Zemesgabalam “Karvas hidroelektrostacija” kā izmantošanas mērķis noteikta zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Deputāts Ainars Melders vairākkārt uzsvēra, lai, sadalot  īpašumu, obligāti tiktu noteikti servitūta ceļi.

Vietējās ziņas