Grib veidot sociālos dzīvokļus 1

Alūksnes novads 

Dome uzsākusi pašvaldības nekustamo īpašumu apzināšanu sociālo dzīvojamo māju un sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanai.

 Līdz 1.jūlijam uzdots pašvaldības izpilddirektorei Janīnai Čugunovai iesniegt informāciju par pašvaldības īpašumiem, kuriem varētu piešķirt sociālās dzīvojamās mājas vai sociālā dzīvokļa statusu, kā arī vai šie īpašumi atbilst Ministru kabineta noteikumos paredzētajām būvniecības un higiēnas prasībām. Savukārt pašvaldības Dzīvokļu komisijai līdz 1.jūlijam jāsagatavo saistošo noteikumu un lēmumu projekti.

Komentāri 1

Vietējās ziņas