Gūst finansējumu Alūksnes un Apes novada fondā

Septiņas Alūksnes un Apes novadu organizācijas varēs īstenot interesantus projektus, jo guvušas tiem finansiālu atbalstu Alūksnes un Apes novada fondā – taps skaņu dārzs bērnudārzā, fotoizstāde par Kristeru, cepures korim “Atzele” un citas labas lietas.


Alūksnes un Apes novada fonda 13.projektu konkursā “Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām” tika sadalīti 1000 eiro. “Iesniegtie projekti bija ļoti labi, tādēļ, lai varētu atbalstīt vairāk, trūkstošais finansējums 348 eiro apmērā tika piešķirts vēl no citas fonda programmas “A un A novada Jaunie Talanti”,” stāsta Alūksnes un Apes novada fonda valdes priekšsēdētāja Dzintra Zvejniece.

Kopumā tika iesniegti 24 projekti, atbalstīti – septiņi: Ziemeru pamatskolas skolēnu pašpārvaldes “Mēs paši” projekts “Iepazīsti daudzveidīgo skaņu pasauli” (200 eiro); biedrības “Sporta klubs “Zeltiņi”” projekts “Fotoizstāde “Zeltiņpuika Kristers”” (200 eiro); biedrības “Apes Attīstības Atbalsta klubs” projekts “Bērns aug vesels, ja ēd ar prieku!” (200 eiro); neformālās grupas no Alūksnes “3.gr.vecāki” projekts “Skaņu dārza izveide bērnudārzā “Sprīdītis”” (200 eiro); Trapenes pamatskolas aktīvistu kopas projekts “Skolas muzeja pārvietojamie stendi” (200 eiro); Alūksnes Skolotāju kora “Atzele” projekts “Cepuru iegāde skolotāju kora “Atzele” vizuālā tēla pilnveidošanai” (198 eiro) un neformālās Mālupes rokdarbnieču grupas projekts “Aušanas tradīciju un prasmju atjaunošana Mālupes pagastā” (150 eiro).


“Arī ziedotāji uzskata, ka projekti bija labi, tikai – lai tos visus varētu atbalstīt, finansējumu vajadzētu trīsreiz vairāk. Šoreiz starp ziedotājiem bija arī Jaunannas pagasta pensionāru padomes seniori – viņi projektu konkursam ziedoja 30 eiro un pēc tam piedalījās iesniegto projektu izvērtēšanā. 13.projektu konkursam 70 procenti ziedojumu tika savākti, pateicoties ziedotāju atsaucībai pērn I Vispasaules Malēniešu svētkos Jaunlaicenē,” saka Dz.Zvejniece.


Viņa norāda, ka projektu konkursam “Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām” par ziedotāju var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona. Ja ziedo vismaz 30 eiro, tad pēc tam var piedalīties arī projektu izvērtēšanā kā žūrijas komisijas loceklis. “Ir patiess prieks, ka jau 14.projektu konkursam mums ir pirmais ziedotājs – Apes novada pensionāru biedrība “Iesim kopā” (vadītāja Ausma Agare),” saka Dz.Zvejniece.

Vietējās ziņas