Gūst pieredzi Apes novadā

Apes novads 

Ziemeļlatgales laikraksta “Vaduguns” žurnālisti ciemojās novada pašvaldības iestādēs un ražotnēs, lai ar to pieredzi iepazīstinātu savus lasītājus.

 Par to stāstīts trešdienas laikraksta atvērumā. Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju ciemiņiem atzīst, ka visvairāk lepojas ar saviem cilvēkiem un viņu paveikto. Balvenieši ciemojušies SIA “Lienama – Alūksne”, SIA “Grūbe – Hidro”, Apes vidusskolā un pie biedrības “Garīgās un fiziskās attīstības centrs” kopienas “Ora et Labora” (lūdzies un strādā) krustmātes Andas Salakas, kā arī iepazinuši apeniešu sadarbību ar igauņu sadarbības partneriem un kopēju projektu īstenošanas rezultātus.

Vietējās ziņas