Idejas izvērtētas

Starp vienpadsmit pretendentiem ir izvēlēti četri labākie ideju konkursā par Alūksnes Saieta laukuma rekonstrukciju. Nākotnē alūksnieši tur labprāt redzētu gan Saules pulksteni, gan dažādus atpūtas zonas elementus.

Agra Veismaņa, Ditas Zariņas, Kristīnes Botvas un SIA „Alūksnes celtniecības kompānija” darbus īpaši izveidotā žūrija aizklātā vērtēšanā atzina par labākajiem. Šo ideju autori saņems attiecīgi 80, 60, 30 un 30 latu naudas balvas. Tā kā A.Veismanis bija iesniedzis savu piedāvājumu vērtēšanai, viņš žūrijas komisijas darbā nepiedalījās.

A.Veismaņa piedāvājumā žūrija par labām idejām atzina Saules pulksteņa risinājumu no šķeltiem laukakmeņiem, no dažādu krāsu bruģakmeņiem veidotu novada karti laukuma segumā, ko ziemā var izmantot kā slidotavu, autostāvvietas risinājumu ēkas galā, kā arī daudzas citas idejas, ko var izmantot citviet pilsētā. D.Zariņa laukuma teritoriju sadalījusi reprezentatīvajā zonā, automašīnu novietnes zonā, pasākumu zonā/slidotavā un tranzīta zonā ar atpūtas zonas elementiem. Viņas piedāvājumā žūrija īpaši novērtēja kopējo laukuma redzējumu, stāvlaukuma vietu ēkas galā, laukumu noapaļotos stūrus. K.Botvas iesniegtajā darbā žūrijas komisija atzinīgi novērtēja ieejas mezgla risinājumu pie administratīvās ēkas – puslokā veidotus pakāpienus, kas var kalpot arī kā skatuve ar pandusu. Savukārt SIA „Alūksnes celtniecības kompānija” piedāvājumā žūrijai simpātisks šķitis laukuma segumam piedāvātais materiāls – dažādu krāsu pulētais betons.

Konkursa žūrijas komisijas priekšsēdētājs Dzintars Adlers pateicas visiem par atsaucību un norāda – idejas no četriem labākajiem piedāvājumiem izmantos laukuma rekonstrukcijas projektam. “Kad tas būs gatavs, pašvaldība varēs startēt kādā konkursā un piesaistīt Eiropas fondu naudu. Laukuma rekonstrukcija nenotiks par pašvaldības naudu, jo tik ak­tuāls šis projekts nav. Līdz šim esam saskārušies ar problēmu, ka ir iespēja apgūt Eiropas naudu, bet pašvaldība nav gatava startēt, jo nav dokumentācijas, tādēļ strādājam, lai turpmāk tā nebūtu,” saka Dz.Adlers.

Iesniegtos darbus ikviens var apskatīt novada būvvaldē pirmdienās apmeklētāju pieņemšanas laikā.

Vietējās ziņas