Iebilst pret vienu regulatoru

Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē tika spriests par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas perspektīvām Vidzemē. Paredzēts likvidēt vietējos sabiedrisko pakalpojumu regulatorus un šos pienākumus uzticēt vienai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomei.

“Pašvaldību vadītāji uzskata, ka vajadzētu vienu sabiedrisko pakalpojumu regulatoru plānošanas reģionā – Vidzemē, nevis valstī. Šobrīd tādi ir trīs, arī Alūksnē, kurš sniedz pakalpojumus vēl kaimiņu – Balvu un Gulbenes - rajonam. Grūti komentēt, kāpēc radusies ideja šo pakalpojumu sniedzēju centralizēt,” atzīst Alūksnes rajona padomes priekšsēdētājs Laimonis Sīpols.

Regulatoram jābūt zinošam

Plānošanas reģiona pašvaldības ir pieņēmušas kopēju lēmumu par viena regulatora darbu reģionā, bet nav zināms, vai to ņems vērā. Likuma grozījumu projektā ir paredzēts, ka izmaiņas būs spēkā ar nākamo gadu. Taču tas vēl nav skatīts Saeimā, tāpēc nebūs spēkā agrāk par 2009.gada jūliju.. “Masu saziņas līdzekļos ir daudz diskutēts par šo jautājumu, jo sabiedrisko pakalpojumu regulatoram ir jābūt pieejamam iedzīvotājiem. Viņiem ir jādod iespēja uzzināt, kā tiek pieņemti lēmumi par jaunu tarifu apstiprināšanu, kāds ir pamatojums maksas noteikšanai par pakalpojumu,” komentē L.Sīpols. Ja  regulators atradīsies galvaspilsētā, viņam nebūs zināma situācija rajonos, turklāt arī uzņēmējiem būtu jābrauc uz Rīgu ar jaunu tarifu pieteikumu un aprēķinu pamatojumu.

Ministru kabinets izvēlas 1.variantu

Līdz šim sabiedrisko pakalpojumu regulatora izvēle bija pašvaldību funkcija. Alūksnes domes sabiedrisko pakalpojumu regulatore Sarmīte Lazdiņa informē, ka likuma grozījumu projektā ir trīs varianti. Tie sagatavoti pēc Eiropas Savienības fondu finansēta pētījuma. Nevar zināt, kuru apstiprinās likuma grozījumos, tomēr Ministru kabinets izvēlējies pirmo variantu. Tas paredz izveidot vienotu regulēšanas sistēmu, kurā lēmumus pieņem komisijas padome, bet tos sagatavo un izpildi kontrolē izpildinstitūcija, kuras sastāvā ir reģionālās filiāles. Otrs variants sistēmas pamatā paredz vienotu regulatoru ar divu līmeņu lemjošām struktūrvienībām valsts un pašvaldību līmenī. Trešais variants ir līdzšinējais. S.Lazdiņa piekrīt, ka iedzīvotājiem un uzņēmējiem, protams, ir ērtāk, ja regulators ir tuvāk. Tomēr nevar ignorēt šī darba finansējuma iespējas, kas šobrīd ir minimālas.

Vietējās ziņas