Iedzīvotāju idejas rosina

Forumi palīdz veidot novada attīstības programmu
Lai veidotu attīstības programmu, Alūksnes novada domes Plānošanas un attīstības nodaļa sadarbībā ar pagastu pārvaldēm un Nevalstisko organizāciju atbalstu centru rīko ideju forumus iedzīvotājiem. Šodien tie notiek Mārkalnes un Pededzes tautas namā, bet 30.jūnijā būs pēdējais Alūksnes administratīvajā ēkā.

Apzina vērtības un problēmas
"Katrs pagasts ir unikāls. Šādos forumos, kur cilvēkiem ir iespēja brīvi izteikt savu viedokli un idejas, var sajust katras vietas savdabību. Piemēram, Veclaicenē nozīmīgs ir tūrisms, vēsturiskais mantojums un kultūra. Arī Jaunlaicenē ir spēcīgas kultūras tradīcijas. Tur cilvēki nerunā, ka nebūtu darba, bet Annā tā ir sāpīgākā problēma. Jaunannā un Mālupē ir attīstīta lauksaimnieciskā ražošana. Foruma darba grupās vispirms apzina vērtīgo, kas ir katrā pagastā. Pēc tam runājam, kas ir vajadzīgs, lai iedzīvotāji vēlētos palikt savā pagastā, kādu tā attīstību viņi saskata novadā," stāsta novada pašvaldības teritoriālplānotāja Santa Harjo - Ozoliņa.


Viņa uzsver, ka forumos iezīmējas arī problēmas, kādas ir risināmas novada pašvaldībai un valdībai. Turklāt pagastu iedzīvotāji sajūt, ka ir vajadzīgi novadā, ka pašvaldība viņos ieklausās. Kad būs apkopotas forumu idejas, tās sadalīs pagastos un novadā, kā arī valstī risināmajās.

Jūt iedzīvotāju interesi
NVO atbalsta centra vadītāja Dzintra Zvejniece norāda, ka novada attīstības programma tiks izstrādāta 7 gadiem. Tajā būs vīzijas tālākai nākotnei, tāpēc iedzīvotāji var domāt un sapņot, kādu vēlas redzēt savu pagastu. Novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Arita Prižavoite piebilst, ka var ierosināt arī to, kas nepieciešams un jādara novadā. Ziemera, Jaunlaicenes un Veclaicenes pagasta attīstības speciāliste Iveta Veļķere secina, ka ir liela iedzīvotāju ieinteresētība un atsaucība, iesaistoties forumos ar savām idejām, vērtējumiem un priekšlikumiem. Veclaiceniete Anda Plauma atklāj, ka pagasta sabiedriskajā organizācijā "Avotiņš" tika pārrunātas iespējas, kā varētu izmantot likvidētās pamatskolas telpas.

A.Plauma uzskata, ka tur varētu izveidot mūžizglītības centru. Tas nozīmē, ka vairāk telpu varētu izmantot ne tikai "Avotiņa" vajadzībām, bet arī dažādām izglītojošām un radošām nodarbībām. "Pašlaik mums ir tikai viena telpa, bet varētu izmantot visu pirmo stāvu. Tiesa, par to jālemj Alūksnes novada domei," saka A.Plauma.

Vēlas skaistu ainavu
Zemnieku saimniecības "Mauriņi" īpašniece Gunita Virka uzsver, ka skolas ēka ir jāsaglabā pagasta vajadzībām. Diemžēl nometnēm to pagaidām nevar izmantot, jo ēkā ir tikai viena duša.

G.Virka atzīst, ka vēlas, lai ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī pieaugušajiem būtu iespējas sevi radoši attīstīt un izpaust, piemēram, zīmēt vai zīdu apgleznot. Viņa ierosina labāk izkopt skaisto Veclaicenes ainavu. Tā ir šīs vietas lielākā bagātība, ar ko lepojas pagasta iedzīvotāji un vēlas redzēt tūristi. Vajadzētu sakārtot ceļus uz Igauniju, kā arī izvietot precīzas objektu norādes. Protams, tās ir tikai dažas ieceres viena pagasta attīstībai. Taču attīstības programmas veidotāju darba grupai tādu būs daudz.

Vietējās ziņas