Iekļauj demonstrējumu saimniecību tīklā

Konkursā izraudzītas 10 videi draudzīgas lauku saimniecības, starp kurām ir Veclaicenes pagasta zemnieku saimniecība "Mauriņi". Tās iekļautas projektā lauksaimniecības demonstrējumu saimniecību tīkla izveidei Latvijā un Igaunijā.

"Pagājušajā nedēļā tika uzsākts darbs detalizēta saimnieciskās darbības plāna izstrādei. Tas ietvers saimniecības vides un dabas vērtību aprakstu, lauksaimnieciskās ražošanas un ekonomikas analīzi, kā arī ieteikumus ilgtspējīgas saimniekošanas nodrošināšanai," stāsta "Mauriņu" īpašniece Gunita Virka.

Projekta vadītājs Andrejs Briedis atzīst, ka grūts uzdevums bija konkursa otrajā kārtā no 20 lieliskām saimniecībām atlasīt tikai pusi. Tajās visās aktīvi saimnieko un saudzē vidi. Dabas eksperte Ieva Rove uzsver, ka ir liels prieks par saimnieku motivāciju saglabāt dabu un izpratni par dabā notiekošajiem procesiem.


Rudenī zemniekiem tiks rīkoti mācību semināri par vidi, dabas aizsardzību, lauksaimnieciskās ražošanas ekonomikas jautājumiem un demonstrēšanas prasmēm, kā arī par citiem jautājumiem. Tīklā iesaistītajiem būs iespēja piedalīties pieredzes apmaiņā ar Igaunijas un Zviedrijas kolēģiem. Lai demonstrējumu saimniecības varētu uzņemt interesentus, tās tiks nodrošinātas ar informatīvi izglītojošiem stendiem, bukletiem un nodarbībām.

Vietējās ziņas