Iekļauj sadarbības veicināšanas grupā

Alūksnes un Apes novadi 

Ministru kabinets apstiprinājis Latvijas un Igaunijas pārrobežu sadarbības veicināšanas darba grupu, kurā iekļauti arī pārstāvji no Alūksnes un Apes novadiem: Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju un Alūksnes novada pašvaldības Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Sanda Taimiņa, kuru prombūtnes laikā aizvietos nodaļas teritoriālplānotāja Santa Harjo – Ozoliņa.

Darba grupas uzdevuma izpildi paredzēts nodrošināt caur Eiropas Savienības struktūrfondu Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmu. Par tās prioritātēm noteikta lielākas teritorijas saliedētības veicināšana, augstākas konkurētspējas radīšana, atvieglojot uzņēmējdarbības uzsākšanu, attīstību un uzlabojot cilvēkresursu darba prasmes, kā arī aktīvas, ilgtspējīgas un integrētas kopienas veidošana caur kopīgām aktivitātēm.

Vietējās ziņas