Iepazīst dabas daudzveidību

Vakar Alsviķu Profesionālajā skolā bija svētku diena. Tie gan nebija svētki to tradicionālajā izpratnē, jo par svētkiem paši audzēkņi šoreiz sauc Latvijas Dabas muzeja viesošanos.

Izbraukumu Latvijas Dabas muzejs veica  projekta “Nepalikt klusumā” gaitā. Lai gan projekta un ekspozīciju mērķauditorija ir tieši cilvēki ar dzirdes traucējumiem, to varēja iepazīt arī citi skolas audzēkņi. Muzejs Alsviķu skolā bija ieradies rādīt trīs izstādes – „Latvijas putni, to dzīvesvietas, putnu gredzenošana”, „Latvijas dzīvnieki, to uzvedība dažādos gadalaikos” un  „Dārgumu lāde – apdraudētie dabas dārgumi”. Ikkatru no tām vēl saistošāku padarīja gidu stāstījums.

Uzzinātais palīdz audzēkņiem attīstīties
“Audzēkņiem ir vērtīgi redzēt un uzzināt ko jaunu. Vairāk redzot un dažādākas personas uzklausot, audzēkņiem rodas pilnīgāks priekšstats par to, kas notiek ap mums. Jo vairāk audzēknis zinās un pratīs, jo spējīgāks viņš būs pieņemt lēmumus,” uzskata direktores vietniece izglītības jomā Veronika Beča. Audzēkņi ne vien uzņēma informāciju, bet arī iesaistījās diskusijās un uzdeva interesējošos jautājumus. Daudz jauna un interesanta uzzinājuši arī paši skolas darbinieki.

Zīmju tulce Ritma Egle norāda, ka pirms dažiem gadiem skolas audzēkņi apmeklēja izstādes ne vien tepat bijušā rajona robežās, bet devās arī tālākos izzinošos izbraukumos. “Tagad braucieni tiek organizēti mazāk, jo it visam nepieciešama nauda. Jāatzīst, ka nedzirdīgajiem izbraukumu ir vairāk, jo piedalāmies dažādos projektos,” informē R.Egle.

Muzeja piedāvājums ieinteresē arī kaimiņus

Pēcpusdienā Latvijas Dabas muzeja ekspozīciju Alūksnē lūkoja nedzirdīgie un vājdzirdīgie no Alūksnes, Gulbenes un Rankas.
Latvijas Dabas muzeja projekts „Nepalikt klusumā” tapis ar nodibinājuma „Rietumu Bankas labdarības fonds” finansiālu atbalstu un sadarbībā ar Latvijas Nedzirdīgo savienības Komunikācijas centru. Muzejā cilvēkiem ar dzirdes problēmām pēc savas izvēles ir iespējams apmeklēt 22 dažādas tematiskās ekskursijas, kuras notiek gida pavadībā muzeja ekspozīcijās, un 15 nodarbības, kurās tiek piedāvāts veikt praktiskus uzdevumus.

Vietējās ziņas