Iepirkumu uzraudzības birojs atstāj Alūksnes domes lēmumu negrozītu

Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija izskatījusi SIA “Nelsens” iesniegumu par Alūksnes pilsētas domes rīkoto konkursu “Alūksnes pilsētas sadzīves atkritumu apsaimniekošana”.

Ir tiesības pārtraukt iepirkumu
Tajā norādīts, ka dome pārtraukusi minētā iepirkuma procedūru saskaņā ar likumu, jo iepirkuma komisijai radušās šaubas par “tehniskās specifikācijas atbilstību likuma normām”. Domes iepirkuma komisija konstatējusi, ka konkursa nolikumā nav iekļauti tādi kritēriji kā fizisko un juridisko personu īpašumā esošo atkritumu konteineru izmantošanas iespējas tālākā apsaimniekošanas procesā Alūksnes pilsētā. Turklāt minētā informācija nav izvērtēta un iekļauta nolikumā. Skaidrots arī, ka paredzēta fizisku personu iespēja veikts skaidras naudas norēķinus tieši pakalpojumu sniedzējam Alūksnē, apejot bankas, kas sadārdzina pakalpojumu. Konstatētas arī citas nepilnības konkursa nolikumā, tāpēc to novēršanai pieaicināts eksperts – speciālists atkritumu apsaimniekošanas jautājumos. Pārbaudot un izvērtējot lietas materiālus, kā arī noklausoties SIA “Rūpe” valdes locekļa Valfrīda Vilka un SIA “Nelsens” pilnvarotās personas paskaidrojumus, Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija uzskata, ka SIA “Nelsens” iesniegums nav pamatots. Publisko iepirkumu likuma 38.panta otrā daļa paredz, ka var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamats.

Pašvaldība var lemt par labu “Rūpei”
SIA “Nelsens” padomes priekšsēdētājs Ēriks Zaporožecs norāda, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 85.panta pirmo daļu šo lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā mēneša laikā. Taču uzņēmums to nedarīs. “Es respektēju Alūksnes domes lēmumu. Tā var rīkoties, kā vēlas. Tuvojas pašvaldību vēlēšanas, lai iedzīvotāji secina, cik labs vai slikts ir bijis šis lēmums,” komentē Ē.Zaporožecs. Saskaņā ar šo Iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu domei ir tiesības rīkot jaunu konkursu vai arī apturēt iepirkuma procedūru un deleģēt atkritumu apsaimniekošanas funkcijas vietējam uzņēmumam SIA “Rūpe”. Ē.Zaporožecs nevēlas prognozēt, kādu lēmumu pieņems dome. Ja tā izsludinās atkārtotu konkursu, sagatavojot tam jaunu nolikumu, tad SIA “Nelsens” tajā piedalīsies. “Mēs nevaram ietekmēt procesu vai arī panākt sev labvēlīgu lēmumu. Ir tāds teiciens - ar varu mīļš nekļūsi,” secina Ē.Zaporožecs. Alūksnes domes priekšsēdētājs Viktors Litaunieks informē, ka pašvaldība tomēr nogaidīs mēnesi, kura laikā ir tiesības šo lēmumu pārsūdzēt.

Vietējās ziņas