Ierobežos bērnu uzvedību

Latvijā bērniem kā audzinoša rakstura piespiedu līdzekli varēs piemērot uzvedības ierobežojumus uz laiku -  aizliegt apmeklēt noteiktas sabiedriskās vietas, satikties ar noteiktām personām, uzlikt par pienākumu noteiktā diennakts laikā atrasties savā dzīvesvietā, kā arī periodiski ierasties uz reģistrāciju Valsts policijā.

To pagājušajā nedēļā nolēma Saeima, veicot grozījumus likumā „Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”. Tas ļaus nepilngadīgajiem likumpārkāpējiem par mazāk smagiem pārkāpumiem nepiemērot reālu brīvības atņemšanu, bet noteikt citus audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus. Bērnam varēs noteikt pienākumu piedalīties pašvaldības sociālās korekcijas un sociālās palīdzības programmās, turpināt pamatizglītības apguvi, kā arī ierasties uz konsultāciju pie psihologa, ārsta vai cita speciālista. Saskaņā ar likumu, tiesnesis vai administratīvā komisija varēs uzlikt bērnam par pienākumu ārstēties no alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu vai citādas atkarības arī tad, ja bērns vai viņa vecāki tam nepiekrīt.

Valstī panākta vienošanās ar pašvaldībām, kas sava budžeta ietvaros apņēmušās piemērot alternatīvus drošības līdzekļus un kontrolēt to ievērošanu.

Vietējās ziņas