Iesniedz 26 projektus

Beidzies biedrības “Alūksnes lauku partnerība” vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas III kārtas projektu konkurss.

Pavisam tika iesniegti 26 projekti par kopējo summu 171 138,97 lati, no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pieprasītais finansējums – 151 287,89 lati. Lielākoties projekti iesniegti rīcībai sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai dažādām iedzīvotāju grupām. Rīcībai iesniegto 23 projektu kopējās izmaksas ir 135 841,20 lati, pieprasītais finansējums – 122 156,45 lati. Diemžēl liela daļa iecerētā netiks īstenots, jo pieejamais finansējums ir vien 28 000 latu. Rīcībai “Sociālo pakalpojumu pilnveidošana” iesniegti 3 projekti 35 297,77 latu vērtībā. Kopējais pieprasītais finansējums – 29 131,44 lati, pieejami – 28 000 latu, informē biedrības administratīvā vadītāja Indra Levane.

Vietējās ziņas