Iesniedz 32 projektus

Ir noslēgusies projektu pieņemšana Alūksnes lauku partnerības izsludinātajam otrās kārtas projektu konkursam. Ir iesniegti 32 projekti ar kopējām izmaksām 236 633,95 lati, pieprasītais finansējums – 180 133,27 lati. Jāatzīst, ka daudzi projekti tā arī paliks kā laba ideja, jo šajā kārtā pieejami vien 97 944,08 lati.

Sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai iesniegti 27 projekti. Projektu kopējās izmaksas - 201 288,21 lats, pieprasītais finansējums – 153 259,31 lats, bet pieejamais – 62 944,08 lati. Finansējums pieprasīts, piemēram, dažādu ēku renovācijai, sporta inventāra iegādei skolām, aprīkojuma iegādei tautas namiem, estrādes rekonstrukcijai, baznīcas torņa skārda nomaiņai, vēsturisko liecību saglabāšanai, sportiskām aktivitātēm, dažādu brīvā laika telpu aprīkošanai, “BMX” trases izveidei, bibliotēkas modernizēšanai,  amatierkolektīvu aprīkojuma iegādei, profesionālās ievirzes kabineta izveidei, tūrisma apvienības pārvietojamajai mācību bāzei. Aktīvākie projektu iesniedzēji ir biedrības, tad seko pašvaldības.

Sociālo pakalpojumu pilnveidei iesniegti tikai divi projekti, kuru pieprasītais finansējums ir 8531,84 lati, bet pieejamais – 14 000 latu. Biedrības “Alūksnes novada attīstībai” projekts paredz atbalsta grupas izveidi vecākiem no disfunkcionālām ģimenēm, bet Mālupes pagastā iecerēts izveidot sociālo centru. Lauku vides sakārtošanai iesniegs viens projekts – stāvlaukuma izveidei Jaunalūksnes pagasta “Dālderos”. Pieejamais finansējums ir 7000 lati, bet pieprasītais – 6994,40 lati.

Divi projekti iesniegti lauku mantojuma saglabāšanai un atjaunošanai. Pieprasīti 11 347,72 lati, bet pieejami 14 000 lati. Viens projekts iesniegts Jaunlaicenes muižas muzeja teritorijas labiekārtošanai, otrs -  Kalncempju pagasta Viktora Ķirpja Ates muzeja ēku renovācijai.

Vietējās ziņas