Iesniedz projektu grāmatas izdošanai

Alūksnes Nevalstisko organizāciju centrs iesniedzis projektu, lai piesaistītu līdzekļus grāmatas “Tuvās un tālās mājas: Alūksnes un Apes novadi” izdošanai.


“Grāmatā 25 valodās būs informācija par Alūksnes un Apes novadiem. Līdzīga grāmata tika izdota 2004.gadā par Alūksnes un Balvu rajonu. Materiālus grāmatai sagatavos Jānis Polis. Piesaistīsim brīvprātīgos, kas grāmatas tekstu pārtulkotu dažādās valodās. Grāmatā būs ietverta informācija par mazākumtautību iedzīvotājiem mūsu novados 1935., 2004. un 2014.gadā, kā arī novadu aktuālā informācija. Šo projektu konkursu finansē Kultūras ministrija, bet administrē Valmieras novada fonds. Ja projekts negūs atbalstu, iesniegsim to citā projektu konkursā,” stāsta Alūksnes Nevalstisko organizāciju centra vadītāja Dzintra Zvejniece.

Vietējās ziņas