Iesniegs astoņus projektus

Alūksnes novada dome atbalstījusi vairāku pagastu pārvalžu projektu iesniegšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākumā “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem”.

Šie projekti saistīti ar autoceļu rekonstrukciju, siltumapgādes infrastruktūras modernizāciju un apkārtnes labiekārtošanas darbiem. Projektu kopējās izmaksas veido apmēram 588 000 latu, no kuriem gandrīz 224 000 lati paredzēts pašvaldības līdzfinansējums.
Pārsvarā veiks autoceļu rekonstrukcijuVairumā projektu iekļauta autoceļu rekonstrukcija, kas ļaus sakārtot atsevišķu ceļu posmus Annas, Jaunlaicenes, Malienas, Veclaicenes, Zeltiņu un Ziemera pagastu pārvalžu teritorijās. Annas pagasta pārvaldē uzlabojamo ceļu garums noteikts apmēram 11 kilometri (kopējās izmaksas: 102 850 lati), taču, kuri ceļi tieši tie būs, vēl tiks prezicēts. Malienā plānots rekonstruēt “Tomsona pagrieziens – Sebežnieki” un “Brenci – Sakvārņi” ceļu posmus, kā arī tiltu uz ceļa “Kopmaņi – Pūriņi” (kopējās izmaksas: 59 852 lati). Veclaicenē paredzēta autoceļa “Papardes 1” rekonstrukcija (kopējās izmaksas: 23 311 lati), Ziemera pagastā – “Parka ielas” un “Šļukums – Māriņkalns” ceļu rekonstrukcija (kopējās izmaksas: 76 513,75 lati), bet Zeltiņu pagastā - “Rožukalns – Ziemeļi” un “Zeltiņi – Zemītes” ceļu, kā arī “Pāvulu” tilta rekonstrukcija (kopējās izmaksas: 118 601,46 lati). Jaunlaicenes pagasta pārvaldes autoceļu rekonstrukcija skars “Jaunlaicene – Jānīši” un “Lucka – Šļukums” ceļus (kopējās izmaksas: 126 793,61 lati).
Plāno siltumapgādes modernizācijuBez autoceļu rekonstrukcijas Jaunlaicenes pagasta pārvaldē plānota siltumapgādes infrastruktūras modernizācija. Ar šī projekta starpniecību, kura kopējās izmaksas noteiktas 76 444, 31 latu apmērā, paredzēts apvienot abus pagasta siltumtrašu tīklus un ierīkot automātiskos siltummezglus, kas ļaus būtiski samazināt siltumenerģijas ražošanas izmaksas. 
Labiekārtos tautas nama apkārtniJaunannas pagasta pārvalde iecerējusi īstenot ar tautas nama apkārtnes labiekārtošanu saistītu projektu, kura kopējās izmaksas plānotas 3617,90 lati. Projekta laikā paredzēta auto stāvlaukuma izbūve ar bruģa ieklāšanu.

Vietējās ziņas