Ievieš izmaiņas pabalstu maksāšanā

Alūksnes novadā stājušies spēkā grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos par sociālās palīdzības pabalstiem. Tie paredz papildu palīdzību novada iedzīvotājiem, lielākā apmērā nomaksājot komunālo maksājumu rēķinus un paplašinot personu loku, kam piešķirs dzīvokļa pabalstu.

Grozījumi stājās spēkā 29.septembrī un paredz: dzīvokļa pabalstu varēs saņemt arī ģimenes ar trīs un vairāk bērniem (tostarp bērni līdz 24 gadu vecumam); atsevišķi dzīvojoši invalīdi un pensionāri; ģimenes, kur viens no vecākiem audzina vienu vai vairākus bērnus, bet, ja ir arī otrs vecāks, kurš ģimenē nedzīvo, tiesas ceļā jāpiedzen uzturlīdzekļi. Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece Vija Vārtukapteine uzsver – šajās kategorijās varēs būt arī personas, ģimenes, kam objektīvu iemeslu dēļ nevar piešķirt trūcīgas personas, ģimenes pabalstu un izmaksāt garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalstu, bet viņu ienākumi tāpat ir ļoti zemi.

Palielina dzīvokļa pabalstu
“Ir personas, kam ir lieli parādi un paši nespēj apmaksāt visus izdevumus, tādēļ ieviesām izmaiņas, lai atbalstītu arī ģimenes ar bērniem. Šādi praktizē arī Rīgā un Jēkabpilī. Dzīvokļa pabalsta  piešķiršana valstiski noteikta kā obligāta, bet dzīvokļa pabalsta apmēru un izmaksāšanas kārtību nosaka pašvaldības saistošie noteikumi. Līdz šim Alūksnes novadā šā pabalsta apmērs bija vidēji 67 lati un to piešķīra vienu reizi gadā. Kopš 29.septembra šī summa būs lielāka, ko aprēķinās pēc īpašas formulas, atbilstoši katras personas, ģimenes situācijai. Tagad dzīvokļa pabalsta apmērs būs saistīts ar izdevumiem par dzīvokli,” skaidro V.Vārtukapteine.

Vairāk lasiet laikraksta "Alūksnes Ziņas" 8.oktobris.

Vietējās ziņas