Interesē veselības jautājumi

Ceturtdien Valkā notika Vidzemes reģiona pensionāru apvienības konference par veselības aprūpes jautājumiem un jaunumiem likumdošanā. Turp devās arī Alūksnes novada pensionāri, informē laikraksts "Ziemeļavija".

Konferences rīkotāji atzīst, ka šie jautājumi ir kļuvuši par visaktuālākajiem, jo Latvijā sliktās veselības aprūpes sistēmas dēļ cilvēkiem mūža ilgums strauji samazinās.

Šādas konferences notiek divas reizes gadā katrreiz citā pilsētā. Šoreiz kārta pienākusi Valkai.
Konferenci vadīja Valkas novada domes Sociālā dienesta vadītāja Mārīte Magone. Viņa atzina, ka to darīt bijis viegli, jo pasākuma dalībnieki nav bijuši noskaņoti agresīvi, kā tas bijis iepriekšējos gados. Īstu jautājumu krusu gan piedzīvoja Vid­zemes slimnīcas valdes priekšsēdētāja Ingūna Liepa un Veselības ministrijas pārstāve Silvija Pablaka.

Netic solījumiem
Pensionārus visvairāk interesēja jautājumi par pieejamajiem medicīniskajiem pakalpojumiem un situāciju Valmieras un Valkas slimnīcā, tostarp arī tas, kāpēc Valmieras slimnīcā jāmaksā par “Vendenes” ūdeni un kāpēc ir tik sarežģīti, zvanot reģistratūrai, pieteikties pie vajadzīgā speciālista. Tika uzdota jautājumu virkne par medikamentu cenām, par neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī par ģimenes ārstu prakses vietām.

Medicīnas jautājumu speciālistes piekrita, ka ārstniecības iestādēs joprojām ir daudz nesakārtotu jautājumu, bet naudas trūkuma dēļ diemžēl tos nevarēs savlaicīgi atrisināt. Vienīgais, ko I. Liepa varēja ieteikt gadījumā, ja pacients nav apmierināts ar medicīnas personāla attieksmi vai saņemtā pakalpojuma kvalitāti,  par to iestādes administrāciju informēt uzreiz, nevis pēc ilgāka laika.
Pensionāre Aina Johansone uzskata, ka pēc speciālistu atbildēm šķiet, ka situācija medicīnā esot gluda un bez problēmām, taču reālajā dzīvē tas nemaz tā diemžēl nav. Viņa nav saklausījusi cerību, ka situācija medicīnas aprūpē uzlabosies.

Cīnīsies pret ieteikumiem
Klātesošie ar lielu nepacietību gaidīja LPF priekšsēdētājas Ainas Verzes uzstāšanos par pensiju jautājumiem. Nākampiektdien viņai  paredzēta tikšanās ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru, kurā plānots apspriest galveno jautājumu par neapliekamā minimuma, kuru attiecina uz pensijām, samazināšanu no 165uz 80 latiem mēnesī. Viņa runās arī par citiem Pasaules Bankas ieteikumiem. Piemēram, par piemaksu atcelšanu pensijām, kas pārsniedz 140 latus mēnesī, par veiktajām sociālajām iemaksām līdz 1996. gadam, kā arī par vispārējās pensijas indeksāciju, balstītu uz patēriņa cenu indeksa izmaiņām.    

Pensionāre Vija Kurmejeva atzina, ka, noklausoties A. Verzes skaidrojumu, ap sirdi kļuvis nedaudz mierīgāk, jo pārliecinājusies, ka situācija nebūs tik kritiska. Viņa cer, ka pēc A. Verzes tikšanās ar V. Zatleru pensionāru problēmas tiks uzklausītas un arī izprastas no politiķu puses.

Arī valcēnieti Ausmu Sikateri uzstāšanās pārliecinājusi, ka LPF darīs visu, lai šie ieteikumi netiktu ieviesti tik drastiskā veidā. Pēc tikšanās ar V. Zalteru LPF savus izstrādātos ieteikumus pensiju jautājumā un finanšu rezervju atrašanā nosūtīs arī Labklājības ministrijai. A. Sikatere tic, ka LPF spēs aizstāvēt Latvijas pensionāru intereses un nepiekops strausa politiku.
Aptaujātie pensionāri atzina, ka konference bija rīkota, ņemot vērā  vairākuma intereses, kā arī tās saturs atbildis pensionāru vēlmēm rast skaidrību par samilzušajiem pensiju jautājumiem.

Vietējās ziņas