Internets – par brīvu

Alūksnes novads

No šā gada valsts budžeta pašvaldībām piešķirs mērķdotāciju, lai varētu nodrošināt iespēju pašvaldību bibliotēkās par brīvu izmantot internetu un datorus.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas pārstāve Ilze Dišlere skaidro - Bibliotēku likums nosaka, ka valsts un pašvaldību bibliotēku lietotājiem ir tiesības par brīvu izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus. Lai to nodrošinātu, pašvaldībām piešķirs mērķdotācijas 316 975 latu apmērā. “Pašvaldību bibliotēkām tiks apmaksāti izdevumi, kas saistīti ar interneta abonēšanu 2010.gadā, kā arī 1.līmeņa palīdzības dienesta pakalpojumu izmantošanu. Ja pašvaldībai piešķirtā mērķdotācija nenodrošinās iedzīvotājiem pašvaldību publiskajās bibliotēkās tiesības par brīvu izmantot internetu un datorus, pašvaldība var noteikt kārtību datoru un interneta bezmaksas izmantošanai,” saka I.Dišlere.

Vietējās ziņas